به گزارش هنرآنلاین، نمایشگاه آثار سارا توانا با عنوان «انسان بودن» در پروژه‌های آران برگزار می‌شود. نازیلا نوع بشری درباره آثار این نمایشگاه نوشته است: «شخصیت‌های سارا توانا به نظر در موقعیت هایی به دام افتاده اند، محبوس در خیالبافی فرا واقعی و گرفتار در داستانی که نتیجه آن قبلاً نوشته شده است. شخصیت‌هایی که در چرخه‌های دور خود حرکت می‌کنند و همواره در معرض تهدید نیروهایی که قادر به درک آنها نیستند، قرار دارند.

هنرمند از پذیرفتن وضعیت پیچیده انسان به همان شکلی که هست، در همه لایه‌های تو در توی آن خودداری می‌کند و در پاسخ راه حل خود را ارایه می‌کند: نادیده گرفتن واقعیت و پذیرفتن کامل پوچی و سختی موقعیت. از طریق این پذیرش است که هنرمند خود را آزاد می‌کند: هیچ تراژدی وجود ندارد، هیچ راه حل ساده‌ای وجود ندارد، اما هنگامی که شروع به خندیدن می‌کنید، تسکین وجود دارد. شادی‌هایی که ریشه در حقارت دارد همواره بزرگترین شادی است.

این هیبریدهای افلیج، نا-دان و نا-بلد هستند، با این وجود آنها می‌خواهند بخشی از دایره زندگی باشند، در چرخه آن شرکت کنند، لباس و کفش بپوشند و به ضیافت بروند و در نهایت تأیید شوند.برای این نیم انسان- نیم غیرانسان‌های پرشور، پوچ بودن موقعیت به خودی خود یک موقعیت است.

نهایتا تخیل هنرمند فضاهایی را ساخته و پرداخته می‌کند که پناهگاه‌هایی امن برای فرار روح و روان از هرج و مرج و زشتی است: ایمن و شناور در قدرت تخیل بی حد و حصر بشریت.

تک‌تک قطعات این مجموعه ساخته دست هنرمند است و توجه دقیق او به جزئیات و زیبایی رنگ‌ها، انکار زشتی و پلشتی است که ما در زندگی روزمره خود با آن محاصره شده‌ایم. در قدرت این فرم‌ها و در توازن آنها بلوغ هنرمندی دیده می‌شود که با خیره شدن به تاریکی نوید تسکین و امید به ادامه مسیر را می‌دهد. 

«انسان بودن» ۱۲ شهریورماه افتتاح شده و تا ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۰ در پروژه های آران به نشانی خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، پلاک ۵ ادامه دارد.