به گزارش هنرآنلاین، نمایشگاه گروهی «بازیابی» به گردآوری ماهور طوسی در پروژه‌های آران برگزار می‌شود. فرهاد احرارنیا، شیرین ملت گهر، اله‌یار نجفی، آیدین باقری، مریم فرزادیان، سوفیا و بهزاد هاتفی، نسترن صفاپی، عاطفه خاص، امین شجاعی و رنه صاحب هنرمندان حاضر در این نمایشگاه هستند. 

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: «آنچه در این مجموعه گردآوری شده دربردارندۀ خرده روایت‌هایی است که غالباً به اعتبار راوی، مرجعش شناسایی می‌شود. حافظۀ اشیا چندان تغییر کرده است که با نگاه به آن مرجع را به‌صورت کامل نمی‌توان بازشناخت، آنچه بدیهی به نظر می‌رسد با تغییر زاویۀ دید زیر سوال می‌رود و آنچه مُتقن انگاشته می‌شود، به دیدۀ تردید نگاه می‌شود. این آثار بازیافتی حادثه و اتفاق را از سر گذرانده و عمق آن را درک کرده‌اند، سپس دورۀ نقاهت را گذرانده و نهایتاً با پشت سر گذاشتن تروما، حیاتی نو یافته و بازیابی شده‌اند. این آثار در مواجهه با توصیۀ «به یاد آر» گوشزد می‌کنند: چه چیز را به یاد آورم؟ چگونه به یاد آورم؟ با چنگ زدن به گذشته از دست رفته و غرق شدن در نوستالژی؟ و یا با متهم کردن به نداشتن حافظۀ تاریخی؟ »

نمایشگاه بازیابی ۱۵ تا ۲۹ مرداد در پروژه‌های آران به نشانی خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، پلاک ۵ برپاست.