به گزارش هنرآنلاین، علی اکبر صفی پور، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تعداد آموزشگاه‌های آزاد هنری به شش هزار و ۳۳۰ آموزشگاه رسیده است که در رشته‌های هنرهای تجسمی سه هزار و ۴۷۲، موسیقی دو هزار و ۷۸، خوشنویسی ۴۱۴، نمایش ۲۱۵ و هنرهای سنتی ۱۱۵ آموزشگاه است.

صفی پور ادامه داد: در چهار سال اخیر حدود ۳۰ درصد به تعداد آموزشگاه‌های آزاد هنری اضافه شده است و یک هزار و ۹۴۳ آموزشگاه با دریافت مجوز فعالیت خود را آغاز کردند که این آموزشگاه‌ها باتوجه به ظرفیت‌ها و نیازهای استان‌ها و شهرهای مختلف راه‌اندازی شده‌اند و پراکندگی جغرافیایی مورد توجه بوده است و تعدادی از شهرها و مناطقی که نیاز به آموزشگاه آزاد هنری در آنها وجود داشته است، امروز دارای آموزشگاه هستند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری گفت: در این دوره سامانه آموزشگاه‌های آزاد هنری نیز فعال شد که فرایند ثبت تقاضا و صدور مجوز را تسهیل و تسریع کرده است و از سوی دیگر ثبت اطلاعات دقیق و بروز آموزشگاه‌های آزاد هنری و تهیه بانک اطلاعات آموزشگاه‌ها در سامانه فراهم شده است.

صفی پور ادامه داد: با توجه به مصوبه ۴۷۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی با موضوع ضوابط تاسیس و نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری، شورای نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری درخواست‌های متقاضیان برای دریافت مجوز آموزشگاه‌های آزادهنری را بررسی می‌کند.

IMG-20210725-WA0001

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری افزود: توجه به کیفیت آموزش هنر در آموزشگاه‌های آزاد هنری نیز مورد توجه است و در این زمینه طرح پژوهشی کاربردی بررسی رویه ای، محتوایی و فضایی مراکز و آموزشگاه‌های آزاد هنری سراسر کشور انجام شده است، تا وضعیت آموزشگاه‌های آزاد هنری از نظر رویه‌ها، محتواهای آموزشی و فضاهای آموزشگاه‌های کشور به طور دقیق شناسایی شود و متناسب با آن برای تقویت آموزشگاه‌ها برنامه ریزی شود. صدور کارت صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاه‌های آزاد هنری که با نظر کارشناسان تخصصی انجام می شود از جمله مواردی است که در کیفیت آموزش در آموزشگاه‌های آزاد هنری موثر است و در این دوره سامانه‌ای هم برای صدور کارت صلاحیت تدریس فعال شد و در کمتر از دو سال دو هزار و ۸۵۰ کارت صلاحیت تدریس برای متقاضیان آموزش در آموزشگاه‌های آزاد هنری صادر شده است.