به گزارش هنرآنلاین، این دو خواهر در تجربه‌ای مشترک دست به تجربه‌ای زده‌اند که در آن توالی تکراری وقایع تاریخی به هم می‌ریزد و روزگار کهن و معاصر در هم تنیده می‌شوند. در این مجموعه آثار، ارتباط بین عناصر محسوس و واقعی به گونه‌ای به تصویر در می‌آید که موقعیت غیر واقعی آفریده شده الهام بخش معانی نمادین باشند. نیروهای اسرارآمیز آدم ها، حیوانات، گیاهان و اشیا را از همه سو در بر می‌گیرند. در این دنیای وهم‌آلود و در دل داستان‌های دلهره انگیز، عجیب‌ترین حوادث عادی و طبیعی جلوه می‌کنند. هراس از پوچی و بیهودگی زندگی مادی، باعث تغییر میشود تا نهایتا دامنه حافظه تصویری و تخیل گسترش یابد. 

نمایاندن فضایی کابوس مانند و تهدید آمیز، شک در واقعیت را به وجود می‌آورد و با تصویر کشیدن امور محال، حقیقتی مشوش و در هم پیچیده به تصویر در می‌آید. 

در این جهان، هیچ چیز طبیعی و قطعی نیست و هر چیزی که مشروع به نظر می‌رسد می‌تواند نابجا باشد و به سرعت هویت خود را از دست دهد. در این آثار، دنیای انسان خاکی که خواهان جاودانگی است در تقابل با دنیای اسطوره‌ای که از بی‌زمانی به تنگ آمده و مرگ را جستجو می‌کند قرار می‌گیرند. رویایی از رخدادهای بی‌زمان در یک سرزمین ناشناخته که ضمن ساده کردن واقعیت‌های تو در تو، جنبه‌ای غیر واقعی و تغییرپذیر به شرایط اجتماعی می‌دهد. شخصیت‌ها هم محصول نگاه هنرمند به محیط و زمانه خود می‌باشند، زاییده تخیل و گاهی وام گرفته از تصاویر و روایت‌های قدیمی، همه در مسیر ستایش زندگی و تلاش برای بیان دردهای بشری و در نهایت عینیت یافتن پاره‌ای از نقش‌ها که امکان غلبه خیال بر واقعیت را فراهم می‌آورد. 

نمایشگاه «تماشاگه» تا ۴ تیر ماه ۱۴۰۰ در پروژه‌های آران به نشانی خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، پلاک ۵ برپاست.