گروه تجسمی هنرآنلاین: ماریا یوپیس و هفت دانشجوی دختر او با پوشیدن تی‌شرت‌هایی با شعار «پیکاسو، آزارگر زنان» به موزه پیکاسو رفتند تا این‌گونه اعتراض خود را به رفتار نامناسب نقاش بزرگ اسپانیایی با زنان زندگی‌اش نشان دهند. روی لباس برخی دیگر از دانشجویان نام دورا مار، هنرمند فرانسوی نوشته شده بود که گفته می‌شود پیکاسو در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ او را هم آزار می‌داده است.

یوپیس ۴۵ ساله اعلام کرد هدف او و دانشجویانش آشکار کردن این نکته بود که نمایشگاه‌های آثار پیکاسو هرگز روی روابط نه‌چندان انسانی او با زنان پیرامونش متمرکز نشده‌اند. به ویژه خانم مار که پس از به پایان رسیدن رابطه‌اش با پیکاسو در زندگی شخصی بسیار آسیب دید. مدیران موزه پیکاسو در بارسلونا نسبت به این اعتراض واکنش نشان نداده‌اند.

قرار است نوامبر امسال یک بحث عمومی درباره شیوه رفتار نقاش نامدار با زنان زندگی‌اش برگزار شود. پیکاسو از ۱۸۸۱ تا ۱۹۷۳ زیست و در زندگی خود با انبوه زنان رابطه داشت. مارینا پیکاسو، نوه نقاش سرشناس اسپانیایی در کتاب خود در ۲۰۰۱ پدربزرگش را به بدرفتاری و تحقیر کردن شدید زنان متهم کرده بود.