گروه تجسمی هنرآنلاین: حراج هنرهای مدرن و معاصر خاورمیانه بونامز ۱۹ اسفند (۹ مارس) به صورت آنلاین برگزار شد. در این حراج آثاری از هنرمندان کشورهای عراق، مصر، مراکش، لبنان، سودان، سوریه، ایران و... شرکت داشت و گران‌ترین اثر این رویداد متعلق به لویا کیالی هنرمند اهل سوریه بود که ۳۷۷۵۰ پوند چکش خورد.

رتبه دوم آثار گران‌قیمت این حراجی متعلق به اثری از محمد احصایی با عنوان «یزدان» است، اما رقم نهایی آن بر روی سایت حراجی ثبت نشده است.

در رتبه سوم تابلویی از رضا درخشانی با عنوان «لیلی و مجنون» قرار گرفت که ۲۴۰۰۰ پوند چکش خورد.

تابلوی نقاشی‌خط علی شیرازی 3187 پوند و اثری از پرویز کلانتری ۲۵۵۰ پوند فروخته شد.

از اردشیر محصص ۸ طراحی به قیمت ۱۹۱۲ و ۱۶۵۷ و ۱۴۰۲ و ۱۲۷۵ و ۱۰۲۰ و ۱۰۲۰ و ۶۳۷ و ۴۰۸ پوند فروش رفت.

نقاشی پرتره اثر سومبات درکیورقیان ۱۰۲۰ پوند چکش خورد و نقاشی انتزاعی ندا رحیمی ۷۰۱ پوند فروخته شد.

دو نقاشی از علی قهرمانی به مبلغ ۶۳۷ و ۵۷۳ پوند فروخته شد و قطعه عکسی از ساقی ۱۹۱ پوند فروش رفت.

بنابراین بدون احتساب اثر محمد احصایی، آثار هنرمندان ایرانی به فروش کلی ۴۲۱۹۰ پوند دست یافت.