سرویس تجسمی هنرآنلاین: اثر تازه بنکسی صبح نخستین روز ماه مارس روی دیوار زندان قدیمی ردینگ ظاهر شد و یک زندانی را نشان می‌دهد که در حال پایین آمدن از دیوار با آویزان شدن از ملافه‌های گره‌زده است. پایین طناب هم یک دستگاه تحریر بسته شده است. برخی می‌گویند ممکن است این فرد همان اسکار وایلد، نویسنده و شاعر نامدار ایرلندی باشد که حدود 130 سال پیش دو سال در این زندان اسیر بود.

از آنجا که قرار است این زندان قدیمی خراب و جای آن یک مجتمع مسکونی ساخته شود، شاید بنکسی خواسته است با کشیدن یک نقاشی به ارزش دیوارهای زندان بیفزاید و جلوی تخریب آن را بگیرد. مردم می‌خواهند این زندان به یک مرکز هنری تبدیل شود. کسی بنکسی را نمی‌شناسد اما آثارش را که بیشتر مضمون انتقادی دارند همه جهان می‌شناسند.