به گزارش هنرآنلاین، نشست رؤسای انجمن‌های هنری با سید مجتبی حسینی معاون امور هنری و هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی، درباره همکاری‌های متقابل و تعامل در امور هنری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های هنری انجمن‌ها برگزار شد.

در این نشست علی‌اشرف صندوق آبادی رئیس انجمن خوشنویسان ایران، علی بوذری رئیس انجمن تصویرگران، عباس مجیدی رئیس انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز، هیربد همت آزاد رئیس انجمن هنرمندان سفالگر و فاطمه کرکه آبادی رئیس انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران حضور داشتند.

رؤسای انجمن‌های هنری بر نقش انجمن‌ها در برنامه‌ها و فعالیت‌های هنری تأکید کردند.

در این نشست معاون اموری هنری و مدیرکل هنرهای تجسمی بر همکاری با انجمن‌ها تأکید کردند و مهم‌ترین مسئله را تسهیل امور صنفی در انجمن‌ها و فعالیت مستمر هنرمندان در رویدادهای هنری اعلام کردند.