سرویس تجسمی هنرآنلاین: سه حراج‌خانه کریستیز، ساتبیز و بونامز طی سه شب از 26 تا 28 اکتبر (5 تا 7 آبان) سه حراج آثار هنری تمدن اسلامی و هند را برگزار کردند که در مجموعه به فروش کلی 17.073.081 پوندی رسیدند و یک ششم از فروش کل این سه حراج به مبلع 3.134.318 پوند به آثار هنری ایران تعلق گرفت.

فروش 300 هزار پوند آثار ایرانی در حراج بونامز

حراج‌خانه بونامز روز 26 اکتبر (5 آبان) حراج "هنر اسلامی و هند" را به صورت زنده در لندن برگزار کرد. در این حراج 289 اثر از کشورهای هند، ترکیه، سوریه، پاکستان، الجزایر و.... ارائه شد که 103 اثر ایرانی شامل، نقاشی، خط، عکس، مینیاتور، کتاب، جعبه لاکی، قلمدان، کوزه‌های سرامیکی و... در میان آثار این حراج قرار داشت. با وجود آنکه 40 درصد آثار این حراج خریداری نداشتند، اما حراج "هنر اسلامی و هند" بونامز در پایان به فروش کلی 1.920.467 پوندی دست یافت که یک ششم فروش کلی این حراج به مبلغ 312.243 پوند به هنر ایران اختصاص داشت.

گرانترین اثر فروش رفته این حراج یک تخته سنگ مرمر منقش تعلق به قرن 10 اسپانیا بود که به مبلغ 312.562 پوند چکش خورد.

گرانترین اثر ایرانی حراج نیز کتاب کلیات سعدی به همراه 8 تصویر، متعلق به قرن 16 بود که به قیمت 85.062 پوند فروخته شد و در جایگاه پنجمین اثر ذی‌قیمت این حراج قرار گرفت.

 یک جعبه جواهرات منقش به گل مرغ متعلق به حسن خداداد، نقاش دوران زندیه به قیمت 31.312 پوند؛ بطری آب سفال مینایی متعلق به قرن 13 به قیمت 16.312 پوند؛ آلبوم خوشنویسی به خط علی رضا خوشنویس دربار شاه عباس به مبلغ 13.187 پوند و تابلو نقاشی عصر قاجار به مبلغ 8.812 پوند از آثار ایرانی بودند که در حراج "هنر اسلامی و هند" بونامز به فروش رسیدند.

 

حراج ساتبیز و فروش 200 هزار پوندی آثار ایرانی

حراج "هنرهای جهان اسلام و هند" ساتبیز نیز روز 27 اکتبر (6 آبان) به صورت زنده در حراج‌خانه ساتبیز در لندن برگزار شد. در این حراج 118 اثر از کشورهای ایران، ترکیه، هند، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، مصر، آذربایجان و... چکش خوردند. در این رویداد نیز 17 اثر ایرانی شامل، خط، نقاشی، مجسمه و کاشی از قرن 14 تا 19 ارائه شد که با وجود تعداد کم آثار ایرانی مبلغ 214.200 پوند از فروش کل این حراج به مبلغ 6.870.614 پوند به هنر ایران تعلق گرفت. در این حراج هم 35 درصد آثار خریداری نداشتند.

رکورددار این حراج یک فرش مصری متعلق به قرن 16 میلادی بود که به مبلغ 1.854.200 پوند چکش خورد. گران قیمت‌ترین اثر ایرانی نیز یک مهره سنگی شطرنج متعلق به قرن 9 میلادی بود که به قیمت 50.400 پوند فروخته شد.

نسخه خطی رباعیات جامی در 320 صفحه همراه با 4 نگاره به قیمت 40.320 پوند؛ نگاره‌ای منتسب به میرزاعلی متعلق به قرن 15 به قیمت 27.720 پوند؛ یک برگ از شاهنامه همراه با نگاره‌ای از بیژن برای عصر ایلخانی به قیمت 20.160 پوند؛ یک صفحه تحریرشده از مجمع التواریخ همراه با نگاره برای عصر تیموری به قیمت 18.900 پوند و نگاره‌ای متعلق به عصر صفوی به قیمت 18.900 پوند، دیگر آثار گران‌قیمت ایرانی بودند که در این حراج چکش خوردند.

 

رکوردشکنی آثار ایرانی در حراج کریستیز

حراج‌خانه کریستیز نیز در روز 28 اکتبر (7 آبان‌ماه) حراج "هنر جهان اسلام و هند" را در لندن به صورت زنده برگزار کرد.در این حراج 216 اثر از کشورهای هند، ترکیه، سوریه، اسپانیا، مصر، مراکش، قزاقزستان، آذربایجان و.... ارائه شده است که ایران با داشتن 89 اثر شامل، نقاشی، خط، کتاب، فرش و... بیشترین تعداد اثر را در این حراج داشت. این حراج با فروش کل 8.282.000 پوند به کار خود پایان داد و نزدیک به یک سوم کل فروش این حراج به مبلغ 2.607.875 پوند به آثار هنر اسلامی ایران اختصاص یافت. در این حراج هم 20 درصد آثار فروش نرفت.

گرانترین اثر فروش رفته در این حراج یک شمعدان نقره‌ای عراقی متعلق به قرن چهارده بود که به قیمت 1.462.500 پوند چکش خورد. در جایگاه بعدی نیز یک شمعدان نقره و برنز متعلق به ایران قرن چهاردهم بود که با قیمت پایه 300 تا 500 هزار پوند ارائه و در پایان به قیمت 1.162.500 پوند به فروش رسید و در جایگاه دوم گران قیمت‌ترین آثار این حراج قرار گرفت.

همچنین تابلو نقاشی ضیافت ناصرالدین شاه در کاخ گلستان اثر یحیی غفاری که در این حراج با قیمت پایه 100 تا 200 هزار پوند عرضه شده بود به قیمت 525.000 پوند چکش خورد تا این تابلو نیز در جایگاه چهارمین اثر ذی‌قیمت حراج "هنر جهان اسلام و هند" قرار بگیرد.

نسخه خطی سوره مریم به خط کوفی قرن یازدهم 87.500 پوند؛ فرش ریزبافت کرمان به قیمت 62.500 پوند و دو تابلو دختر قاجاری و دختر قاجاری در برابر پرده طلایی، هر کدام به قیمت 56.250 پوند از دیگر آثاری بودند که در این حراج فروش رفتند.