به گزارش هنرآنلاین، رویداد مجسمه و طبیعت دومین سمپوزیم مجسمه و طبیعت است که از 28 مهر در جزیره کیش آغاز به کار کرده است. رویداد اول آن سال گذشته در بهمن برگزار شد. این سمپوزیوم با هدف تلفیق مفهوم عام طبیعت و مجسمه برای بازنگری به طبیعت از سوی هنرمندان شکل گرفته است.

در این سمپوزیوم هنرمندانی شرکت داده شده‌اند که آثارشان سبک و شاخصه اصلی دارد و این آثار از بین آثاری انتخاب شده که به گونه‌ای امضای آن هنرمند در اثر وجود دارد. هنرمندان در آثار ارائه شده در این سمپوزیوم یک بازنگری از تصویر ذهنی‌شان با طبیعت به وجود آورند. رویداد دوم در ادامه روند سمپوزیوم اول برگزار می‌شود با این تفاوت که در این دوره مفهوم طبیعت عمومیت بیشتری دارد و به فرهنگ، جغرافیا و محیط بهای بیشتری داده شده است تا فرهنگ و طبیعت جزیره کیش نمود بیشتری داشته باشد.

گفتنی است برای برگزاری این سمپوزیوم 17 هنرمند دعوت شدند و 12 نفر از آنها این حضور را پذیرفتند. دبیر برگزاری این رویداد احسان گرایلی، دبیر هنری محمود محرومی است و شرکت عمران، آب و خدمات کیش زیر نظر ابوالفضل طیبی متولی برگزاری این رویداد است.

این رویداد از 28 مهر تا 16 آبان در جریان است و جانمایی و نصب آثار روز 20 آبان در روز کیش انجام خواهد شد.