به گزارش هنرآنلاین، خوشنویسی به عنوان برترین هنر اسلامی، سیر تکاملی خود را در ایران طی کرده و خوشنویسان ایرانی در ادوار مختلف تاریخی دارای شان و مقام بالایی بودند و همین موضوع باعث شده است تا القاب مختلفی را از سوی حاکمان و جامعه دوران خود دریافت کنند.

کتاب "القاب خوشنویسان ایرانی" نوشته شهناز ملکی که با مقدمه‌ دکتر حمیدرضا قلیچ‌خانی همراه است، تفاوت معنایی نام، کنیه و لقب را در تاریخ خوشنویسی ایران مورد پژوهش قرار داده است.

در این کتاب پس از مقدمه و پیشگفتار، تفاوت معنایی نام، کنیه و لقب مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب شامل بخش‌هایی از قبیل گونه‌شناسی القاب، سیر تاریخی القاب خوشنویسان، القاب خوشنویسان پیش از یاقوت، از زمان یاقوت تا ابتدای دوره‌ تیموری، القاب خوشنویسان دوره‌ تیموری، صفوی، قاجار و معاصر است. در انتها نیز پس از شرح برخی از القاب، فهرست تصاویر و فهرست منابع آورده شده است.

کتاب "القاب خوشنویسان ایرانی"  نوشته شهناز ملکی با مقدمه دکتر حمیدرضا قلیچ‌خانی در ۹۶ صفحه  به تازگی از سوی انتشارات کتاب‌آرایی به قیمت ۴۰ هزار تومان وارد بازار کتاب شده است. علاقمندان به تهیه‌ این کتاب می‌توانند با شماره‌های ۶۶۱۷۵۷۱۱ - ۶۶۴۰۵۶۶۳ - ۰۹۲۱۷۱۲۸۹۱۷ تماس حاصل کنند.