به گزارش هنرآنلاین، سید مجتبی حسینی در حکمی هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی را به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر منصوب کرد. 

معاون امور هنری‌ همچنین در احکامی جداگانه هنرمندان زیر را به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر در سال 1399 معرفی کرد. 

محسن حسن‌پور، ابراهیم حقیقی، امیر راد، سید مسعود شجاعی طباطبایی، بهمن شریفی، طاهر شیخ الحکمایی، حبیب‌الله صادقی، علی‌اشرف صندوق آبادی، فرزاد فرجی، علی قلم سیاه، جاسم غضبانپور، حسن موریزی نژاد. 

سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، با سیاست‌گذاری و اعلام فراخوان از سوی اعضای شورا کار خود را آغاز خواهد کرد.