به گزارش هنرآنلاین، هم‌زمان با برگزاری آنلاین مراسم اختتامیه چهارمین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران، نامزدها و برگزیدگان چهارمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران اعلام شدند.

نامزدهای چهارمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در بخشتک عکس محیط‌زیست:

 محسن اسماعیل‌زاده

فرناز دمنابی

سهیل زندآذر

احسان فضلی اصانلو

نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در بخش تک عکس محیط‌زیست تعلق می‌گیرد به آقای احسان فضلی اصانلو

لازم به ذکر است هیات داوران هیچ اثری را در بخش مجموعه عکس محیط‌زیست حائز دریافت نشان ندانستند.

 

نامزدهای چهارمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در بخش تک عکس پرتره:

هادی زند

محبوبه سیفی

زهره صباغ نژاد

نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در بخش تک عکس پرتره تعلق می‌گیرد به خانم زهره صباغی نژاد

 

نامزدهای چهارمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در بخش مجموعه عکس پرتره:

روح‌الله وحدتی

نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در بخش مجموعه عکس پرتره تعلق می‌گیرد به آقای روح‌الله وحدتی

 

نامزدهای چهارمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در بخش تک عکس ورزشی:

حامد ملک پور

احمد معینی جم

مهدی نصیری

نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در بخش تک عکس ورزشی تعلق می‌گیرد به آقای احمد معینی جم

 

نامزدهای چهارمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در بخش مجموعه عکس ورزشی:

محسن کابلی

نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در بخش مجموعه عکس پرتره تعلق می‌گیرد به آقای محسن کابلی

 

نامزدهای چهارمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در بخش تک عکس مسائل معاصر:

مجتبی اسماعیل زاد

فرهاد بابایی

حامد خلیلی

علیرضا معصومی

مینا نوعی

نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در بخش تک  عکس مسائل معاصر تعلق می‌گیرد به آقای حامد خلیلی

 

نامزدهای چهارمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در بخش مجموعه عکس مسائل معاصر:

ابراهیم علی پور

جواد مکتبی

دریا ناظری

نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در بخش مجموعه عکس مسائل معاصر تعلق می‌گیرد به آقای جواد مکتبی

 

نامزدهای چهارمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در بخش تک عکس خبری:

پوریا پاکیزه

عابد جلیل پوران

مصطفی رودکی

محمد محسن زاده

سید جواد میر حسینی

روح‌الله وحدتی

منا هوبه فکر

نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در بخش تک عکس خبری تعلق می‌گیرد به خانم منا هوبه فکر

 

نامزدهای چهارمین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در بخش مجموعه عکس خبری:

محمد مهیمنی

حسین ولایتی

نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در بخش مجموعه عکس خبری تعلق می‌گیرد به آقای محمد مهیمنی

 

لازم به ذکر است هیات داوران هیچ اثری را در بخش داستان‌گویی بصری (مالتی مدیا) حائز دریافت نشان ندانستند.

در بخش معرفی پیشگامان عکاسی نیز سیف‌الله صمدیان و بهرام محمدی فرد معرفی و تقدیر شدند.