به گزارش هنرآنلاین، کتاب "نقاشان زن ایران" نخستین پروژه از مجموعه کتاب هنرمندان ایران در دو جلد به عنوان یک کتاب مرجع و پژوهشی به زبان انگلیسی منتشر می‌شود.

این کتاب با هدف معرفی نقاشان زن معاصر ایران و ایجاد بستر برای حضور آنها در رویدادهای بین‌المللی و نمایشگاهی در خارج از کشور گردآوری و منتشر خواهد شد.

براساس این گزارش جلد اول این کتاب یک منبع پژوهشی است که به تاریخ و تبارشناسی هنر نقاشی در ایران و همچنین بررسی زنان ممتاز نقاشی معاصر ایران می‌پردازد. در این جلد همچنین یکصد نقاش زن ایران به جامعه بین‌المللی معرفی خواهند شد.

گزارش می‌افزاید: جلد دوم مجموعه "نقاشان زن ایران"  مرجع به بیوگرافی اجمالی زنان نقاش حرفه‌ای معاصر ایران اختصاص یافته است و به عنوان یک بانک اطلاعاتی از هنرمندان زن فعال در عرصه هنر نقاشی به شمار می‌رود. در این اثر تحقیقی ۱۲۰۰ هنرمند فعال و تاثیرگذار شناسایی شده‌اند تا شرایط معرفی آنها در عرصه‌های بین‌المللی نقاشی فراهم شود.

کتاب "نقاشان زن ایران" به دلیل پتانسیل بالای آثارهنرمندان زن ایرانی با هدف شناساندن آنها به جامعه جهانی و فضاهای نمایشگاهی بین‌المللی توسط موسسه فرهنگی "بات" گردآوری و توسط انتشاراتی در کانادا نشر و عرضه خواهد شد.

گروه فرهنگی "بات" که یک گروه انتشاراتی متشکل از سه ناشر خصوصی ایرانی و یک ناشر خصوصی کانادایی است قصد دارد زمینه معرفی هنرمندان ایرانی را تحت سری محموعه هایی با عنوان هنرمندان ایرانی در عرصه بین‌المللی را فراهم و بستر برگزاری نمایشگاه‌ها، ارتباط و اقتصاد آثار مختلف هنرمندان ایرانی را در خارج از کشور ایجاد کند.

کتاب "نقاشان زن ایران" و دیگر سری از مجموعه کتاب‌ها هنرمندان ایران فقط به زبان انگلیسی بوده و طبق استاندارهای نشر جهان اوایل سال 2021 در کانادا و اروپا منتشر خواهد شد.

تولید این کتاب در حال حاضر در مرحله تحقیق و گردآوری و ثبت نام از هنرمندان نقاش  است. هنرمندان جهت آگاهی از حضور در کتاب و ثبت نام می‌توانند به سایتwww.baatart.com  مراجعه نمایند.