سرویس تجسمی هنرآنلاین: حراج‌خانه بونامز روز 11 ژوئن (22 خرداد) 262 اثر هنری از کشورهای اسلامی و هند را در حراجی عرضه کرد. از میان آثار ارائه شده شامل نقاشی، نگارگری، سرامیک، فلزکاری، جواهرات و منسوجات، بیشتر آثار متعلق به قرن 19 میلادی بود که این حراج با فروش کلی 420 هزار پوند به کار خود پایان داد.

در این رویداد 90 اثر از مدرسه نقاشی ماریا عرضه شد که در سال‌های 1811 تا 1813 توسط لیدی نوژنت همسر فرمانده ارتش بریتانیا در هند تاسیس شد و به هنرجویان هندی آموزش نقاشی می‌داد. از میان 172 اثر دیگری که در این حراج از کشورهای اسلامی عرضه شد، اغلب آثار متعلق به قرن 19 بود که با فروش 70 اثر حراج هنر اسلامی و هند بونامز به فروش کلی 420 هزار پوند دست یافت.

در میان این آثار 48 اثر از ایران ارائه شده بود که تنها 14 اثر به مبلغ 53.300 پوند فروش رفت و بیش از یک هفتم از فروش کلی حراج هنر اسلامی بونامز به هنر ایران اختصاص پیدا کرد.

در میان آثار ایرانی، عکسی از مظفرالدین شاه ثبت شده توسط میرزا ابراهیم‌خان عکاس‌باشی در این حراج به قیمت 7.562 پوند چکش خورد و کاسه یشمی حکاکی شده متعلق به قرن 18 میلادی 5.687 پوند فروخته شد.

یک قرآن خطی کوچک شامل 332 برگ متعلق به قرن 19 میلادی 5.312 پوند رقمی شد. همچنین قرآنی با 173 برگ به خط عبدالله عاشور متعلق به عصر قاجار 5.062 پوند عرضه شد و قرآن خطی دیگری متعلق به قرن 18 با 129 برگ امضا شده به خط اسماعیل 4.812 پوند رقمی شد.

پرتره‌ای از فتحعلی‌شاه اثر حاج مصطفی طرزمی هاشمی معروف به مصطفی نقاش متعلق به قرن بیستم به قیمت 3.812 پوند فروخته شد.

کاشی ستاره‌ای متعلق به قرن 13 کاشان به قیمت 3.812 پوند چکش خورد و یک جفت قوچ فولادی متعلق به قرن 19 به قیمت 3.812 پوند به فروش رسید.

کشکول نقره‌ای متعلق به قرن 19 به قیمت 3.562 پوند و کشکول برنزی از عصر قاجار به قیمت 2.422 پوند چکش خوردند.

قلمدان لاکی قرن 19 به قیمت 2.167 پوند، تنگ سفالی متعلق به قرن 12 میلادی کاشان 2.085 پوند، نمودار مخملی طلسم از قرن 19 به قیمت 1.912 پوند و ترمه ابریشمی عصر قاجار به قیمت 1.275 پوند سایر آثار ایرانی بودند که در این حراج فروخته شدند.