سرویس تجسمی هنرآنلاین: بهنام کامرانی، هنرمند تصویری و مدرس هنر در معرفی این آثار نوشته است: "پیکره‌های بی‌جان و معلق که به هم و یا عناصر دیگر چسبیده‌اند، پیکرهایی که جنسیت و نژاد خاصی را نشان نمی‌دهند و انگار در حال تکوین یا تجزیه شدن هستند.

عرفان شهیاد در مجموعه اخیر خویش می‌کوشد کارکردهای متفاوتی از پیکره را آشکار کند.

او انسان‌های مجرد و در حال شدن را نقاشی می‌کند و آنها را به مثابه اجزایی برای نشان دادن دلمشغولی‌هایی مانند وطن، اشیا تاریخی و تنهایی و کشمکش‌های گروهی به کار برده است. اجزایی که انگار ماده‌ای برای فکر در مورد مفاهیم انسانی‌اند."

این نمایشگاه آنلاین که ۳۱ اردیبهشت آغاز شده است تا ششم خرداد در اینستاگرام گالری ویستا برپاست.