به گزارش هنرآنلاین، از سال گذشته تاکنون سه مزایده از آثار هنری در کانال خصوصی آرتیبیشن برگزار شده است و اکنون در چهارمین دورۀ برگزاری آن در خرداد سال 99، اقدام به فروش آثار مجموعه‌دارانی خواهد شد که تصمیم به فروش فوری آثار خود دارند. آثار این مزایده از پیشکسوتان هنر و جوانان مستعدی خواهد بود که پیش از این اثری در حراج‌های معتبر داخلی و یا بین‌المللی ارائه داده باشند.

همۀ مجموعه‌داران و صاحبان اثری که تمایل به فروش فوری آثارشان دارند، می‌توانند نهایتا تا روز نهم خرداد ماه، آثار منتخب خود را از هنرمندانی که بازار تثبیت‌شده‌ای دارند؛ ارسال کنند. تاریخ برگزاری این مزایده از روز 20 خردادماه آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد شد.

در دوره‌های پیشین مجموعا 45 اثر گزینش شده بود که هر اثر به مبلغ حداقل یک دوم ارزش واقعی خود در مزایده حضور یافت تا آمادۀ جذب پیشنهاد قیمت‌های بالاتر شود. با آغاز هر مزایده‌ خریداران به مدت 48 ساعت فرصت پیشنهاد خرید در بازه‌های بالاتر داشتند و آثار مجموعه‌داران پس از 48 ساعت به فروش رسید. در این مزایده‌ها در مجموع با فروش 89 درصد، 40 اثر از کل آثار به فروش رسید و گران‌ترین آثار در دومین مزایده اثر پرویز تناولی بود که با تعداد 5 بید و رشد 13 درصدی 220 میلیون تومان به فروش رسید. 

علاقه‌مندان برای فروش آثار خود در مزایده می‌توانند با شرایط ذیل آثار خود را به تلگرام و یا واتس‌اپ شمارۀ 09122121030 ارسال کنند: اثر ارسالی بایستی از هنرمندان پیشکسوت و به‌نامی که سابقۀ حضور در حراجی‌های معتبر را دارند باشد و همچنین قیمت اولیۀ اثر در شروع مزایده بایستی حداقل یک دوم قیمت واقعی آن باشد.

اطلاعات آثار دورۀ چهارم و نیز جزئیات شرکت در مزایده مانند دوره‌های پیشین خواهد بود که متعاقباً اعلام خواهد شد. برای دنبال‌کردن چهارمین مزایدۀ آنلاین و آثار دوره‌های پیشین به کانال مزایدۀ آرتیبیشن https://t.me/Artibition_auction مراجعه کنید.