در ایام قرنطینه خانگی دوران کرونایی، با تداوم الزام در خانه ماندن برای ریشه‌کنی بیماری ناشی از شیوع ویروس کرونا، گشتی مجازی می‌زنیم در نمایشگاه آثار خوشنویسی اسرافیل شیرچی از هنرمندان پیوسته به پویش #مشاهنر (همراهی هنرمندان با مردم در قرنطینه خانگی).