به گزارش هنرآنلاین، با توجه به پایان دوره مدیریت یک ساله اعضای هیئت رئیسه و ضرورت برگزاری انتخابات داخلی انجمن عکاسان ایران در آخرین جلسه هیئت‌مدیره انجمن ، محمدمهدی رحیمیان به عنوان رئیس هیئت‌مدیره، مسعود زنده روح کرمانی به عنوان، نایب‌رئیس و حسن غفاری، به عنوان خزانه‌دار انجمن عکاسان ایران انتخاب شدند. پیش از این سیف‌الله صمدیان، رئیس، فرزاد هاشمی، نایب‌رئیس و افشین شاهرودی، خزانه‌دار انجمن عکاسان ایران بودند.

افشین شاهرودی، سیف‌الله صمدیان، فرزاد هاشمی، محمدمهدی رحیمیان، مسعود زنده روح کرمانی،حسن غفاری، مجید ناگهی، سعید دستورى، محسن راستانی، سید عباس میرهاشمى، کمال‌الدین شاهرخ، و بابک برزویه اعضای هیئت‌مدیره انجمن عکاسان ایران هستند.

با توجه به تصمیم وزارت کشور مبنی بر تغییر مرجع صدور مجوز و نظارت از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و تشکل‌ها به مرجعی دیگر، این وزارتخانه به انجمن عکاسان ایران اعلام کرده است که  تا تعیین مرجع نهایی، مجمع عمومی انجمن برگزار نشود و اعضای انجمن و هیئت‌مدیره به استمرار فعالیت جاری و قانونی خود مانند سایر تشکل‌هایی که در این وضعیت قرار دارند تا اطلاع ثانوی ادامه دهند.