سرویس تجسمی هنرآنلاین: کتاب "بوگی ووگی در تهران- گفتگوی بازسازی شده شهروز نظری و مهرداد محب‌علی" منتشر شد. این کتاب توسط گالری هما و با همراهی گالری دستان به چاپ رسیده است.

شهروز نظری در مقدمه کتاب درباره شکل‌گیری آن گفته است: "کتاب حاضر با عنوان "بوگی ووگی در تهران" قصه طول و درازی دارد. سال 1390 گفتگویی بلند با مهرداد محب‌علی داشتم که بعد از مراحل مختلف تولید به ناشری در تهران سپرده شد و به دلایلی که در این مجال حوصله صحبتش نیست از چاپ بازماند. حالا خوشحالم که آن روزها کتاب نخست منتشر نشد؛ از یک سو چون مهرداد محب علی طی این یک دهه تغییرات بسیاری در نقاشی و تفکر پیدا کرد و نیز دیدگاه خودم نسبت به او و کلیت نقاشی معاصر دچار دگرگونی‌های بسیاری شده است. علاوه بر این که تب و تاب بازار هنری در آن سال‌ها بسیاری از پیچیدگی‌های روانی و ذهنی هنر معاصر ایران را مستتر نگه داشته بود. حالا به سبب فاصله زمانی، با دقت بیشتری می‌شود درباره هنر دهه هفتاد و هشتاد خورشیدی مداقه کرد."

کتاب حاضر در واقع گزیده‌ای از چند گفت و گو است که توسط افراد مختلف انجام شده و سپس بخش‌هایی از هر کدام برای نشر در کتاب انتخاب شده است. نظری در بخش دیگری از مقدمه کتاب آورده است: "این گفتگوی بلند با مهرداد محب علی دارای ویژگی دیگری هم هست. به پیشنهاد یک دوست، پنج گفتگوی غیرهمزمان با مهرداد محب علی را مورد واکاوی قرار دادم و در نهایت قرار بود تا به عنوان ماحصل، یک گفتگوی مجزا با هنرمند داشته باشم؛ پس از مطالعه چندین باره این گفتگوها، نوعی از پیوند محتوایی در آنها پیدا کردم و از آن جایی که نقاشی محب علی در ساختمان ریختی، ترکیبی از قصه‌های غیرپیوسته است، تصمیم گرفتم من هم از آن پنج گفتگو کولاژی بسازم. این کولاژ را به محب علی پیشنهاد دادم و مورد موافقت او قرار گرفت. اصل این گفتگو که پیش روی شماست، به شکل ویدیویی، توسط حمیدرضا فرامرزی ضبط شده است. گپ و گفت ها در پاییز و زمستان 1397 توسط احمد مرشدلو، کریم نصر، مائده مرتضوی، بهنام کامرانی و امیر سقراطی در استودیوی هنرمند انجام شده بود."

کتاب بوگی ووگی در تهران با بهای صد هزارتومان در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.