به گزارش هنرآنلاین، داوری آثار به نمایش درآمده در نمایشگاه ششمین دوسالانه طراحی گرافیک "سرو نقره‌ای" در هفت بخش نشان و هویت، نشر، پوستر، تبلیغات و گرافیک محیطی، دیجیتال، تایپ فیس و تولیدات استودیوها انجام شد.

پس از اتمام مهلت فراخوان ارسال آثار به "سرو نقره‌ای"، بالغ بر 1300 اثر از 300 هنرمند به دبیرخانه ارسال شد که آثار رسیده توسط اعضای شورای سیاست‌گذاری ششمین دوسالانه طراحی گرافیک "سرو نقره‌ای" متشکل از مهرداد احمدی شیخانی، فاطمه کرکه آبادی، مهردخت دارابی، مازیـار زنـد، آرش تنهایی، مسعـود سپهر و کارنگ طیاری، مورد بازنگری اولیه قرار گرفت و تعداد 500 اثر در خانه هنرمندان ایران به نمایش گذاشته شد.

از میان 500 اثر به نمایش درآمده در نمایشگاه "سرو نقره‌ای" در هفت بخش شامل "نشان و هویت"، "نشر"، "پوستر"، "تبلیغات و گرافیک محیطی"، "دیجیتال"، "تایپ فیس" و "تولیدات استودیوها"، داوران در هر بخش یک اثر را واجد دریافت تندیس "سرو نقره‌ای" و دو اثر را شایسته دریافت دیپلم افتخار اعلام خواهند کرد.

مهرزاد دیرین، حسن کریم‌زاده و ساعد مشکی گروه داوران بخش "نشان و هویت بصری"، مهرداد احمدی‌شیخانی، کورش پارسا‌نژاد و کیانوش غریب‌پور گروه داوران بخش "نشر"، فرزاد ادیبی، اونیش امین‌الهی و قباد شیوا گروه داوران بخش "پوستر"، شهرام سیف‌هاشمی، علی بیات و بابک معدن دار گروه داوران بخش "تبلیغات و گرافیک محیطی"، شهرزاد اسفرجانی، محمدرضا اسلام‌پرست و سیدمحمود ‌محمودی گروه داوران "بسته‌بندی"، سعیدرضا حق زارع، عمار عیسی‌پور و هومن مرتضوی گروه داوران بخش "دیجیتال"، مسعود سپهر، دامون خانجان‌زاده و امید هامونی گروه داوران بخش "تایپ فیس" و فرشید پارسی‌کیا، مهدی مهدیان و داود مورگان گروه داوران بخش "تولیدات استودیوها" هستند.

بر این اساس، بخش "نشانه" ششمین دوسالانه طراحی گرافیک "سرو نقره‌ای" با تعداد 200 اثر، بیشترین و بخش "تایپ فیس" و "استودیو" هر کدام با 20 و 12 اثر کمترین آثار این دوره دوسالانه را داشتند.

ششمین دوسالانه طراحی گرافیک "سرو نقره‌ای" به دبیری محسن سلیمانی تا جمعه 29 آذر 98 در خانه هنرمندان ایران برپاست.