سرویس تجسمی هنرآنلاین: عباس مجیدی مجسمه‌ساز و رییس هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران درباره استمرار معافیت مالیاتی هنرمندان گفت: معافیت مالیاتی هنرمندان بحثی حمایتی است تا سطح فرهنگی و هنری جامعه ارتقا یابد و هنرمند بدون دغدغه مالی به کار هنری بپردازد. 

مجیدی افزود: بدنه اصلی جامعه هنری اعم هنرمندان تجسمی، تئاتر و موسیقی، وضعیت معیشتی مناسبی ندارند و با توجه به وضعیت چند سال گذشته با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند. در حال حاضر از هنرمندان تجسمی اثر جدی خریداری نمی‌شود، قراردادی بسته نمی‌شود و سودی در شأن هنرمند به او تعلق نمی‌گیرد. 

این هنرمند مجسمه‌ساز در ادامه گفت: الان فقط 2 تا 3 درصد هنرمندان کشور را افراد سلبریتی تشکیل می‌دهند درحالی‌که هدف ماده "ل" قانون مالیاتی اکثریت بدنه حرفه‌ای هنرمندان کشور را در برمی‌گیرد نه آن تعداد هنرمندان مشهور که احیانا درآمد بالایی دارند. با حذف معافیت مالیاتی، وضعیت بدنه کثیر هنرمندان دچار مخاطره می‌شود. این چالش نه فقط گریبان هنرمند را می‌گیرد بلکه چالشی بزرگ برای جامعه است، در صورتی که هنرمندان حوزه تجسمی مجبور باشند از درآمد نداشته، مالیات پرداخت کنند، جامعه دچار معضل بزرگی می‌شود چرا که هنرمندان منزوی شده و کار نمی‌کنند. 

مجیدی گفت: جامعه بزرگ هنرمندان کشور انتظار قوانین حمایتی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی دارند. به این معنا که فضای کار برای هنرمندان ایجاد کنند تا وضعیت فرهنگ و هنر ارتقا یابد. از سوی دیگر اشتغال در حوزه فرهنگ و هنر باعث ایجاد ارزش افزوده‌ای برای کل جامعه می‌شود که با هیچ بخش دیگری قابل قیاس نیست. برای سامان دادن به وضعیت مالیاتی که بخش مهمی از درآمدهای دولت است، هنرمندان می‌توانند فضایی ایجاد کنند که صاحبان سرمایه مالیات‌شان را پرداخت کنند، نه اینکه دولت بیاید و از خود هنرمندان مالیات بگیرد.  

رییس انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز گفت: الان متاسفانه هنرمندان وضعیت تثبیت شده‌ای ندارند. بسیاری از رشته‌های هنری هنوز به عنوان شغل پذیرفته نشده‌اند. اگر هنرمندان از حداقل شرایط معیشتی برخوردار باشند، کسی با مالیات گرفتن از آنها مشکلی ندارد. اما مساله این است که با هنرمندان مثل اقشار عادی جامعه رفتار نمی‌شود و بسیاری از پیشکسوتان رشته‌های هنری در خانه‌های اجاره‌ای سکونت دارند.

وی افزود: وقتی می‌توانیم از هنرمندان انتظار پرداخت مالیات داشته باشیم که آنها کار کنند. الان در حوزه هنرهای تجسمی، طرف قرارداد هنرمندان، سازمان‌ها و نهادها هستند که آنها هم قراردادها را به هنرمند تحمیل می‌کنند و هنرمند در موضع ضعف است. 

مجیدی در پایان گفت: ضمن تشکر از دولت برای حمایت از هنرمندان و حفظ قانون معافیت مالیاتی، باید بگویم، هنرمندان کثیر کشور، آنها که بدنه اصلی هنر کشورند، فضا را در جامعه تلطیف می‌کنند و درصدد ارتقای سطح کیفی جامعه هستند. امنیت مالی و شغلی آنها در بلند مدت برای کل جامعه مفید است.