به گزارش هنرآنلاین، سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران در حالی این روزها نهمین دوره خود را در اراضی عباس‌آباد و پارک نوروز سپری می‌کند که اینفوگراف این رویداد هنری نشان می‌دهد که این سمپوزیوم از سوی مجسمه‌سازان اغلب دنیا دنبال می‌شود.

آمار دبیرخانه این رویداد نشان می‌دهد که به طور کلی 688 اثر از هنرمندان 58 کشور دنیا به نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران ارسال شده است که سهم هنرمندان خارجی 418 اثر و سهم هنرمندان ایرانی 207 اثر است. این موضوع بیانگر آن است که این رویداد هنری از سوی اغلب مجسمه‌سازان دنیا که در حوزه مجسمه‌سازی با سنگ فعال هستند، دنبال می‌شود.

سمپوزیوم مجسمه‌سازی تهران که برخلاف سایر سمپوزیم‌های حرفه‌ای دنیا همواره تاکید بر آموزش و پرورش نسلی جدیدی از هنرمندان مجسمه‌ساز ایرانی را در اولویت برنامه‌های این رویداد هنری قرار داده، با وجود تعیین شرایط خاص، از سوی دانشجویان مجسمه‌سازی دانشگاه‌های مختلف کشور نیز با استقبال روبرو شده و 63 اثر به بخش دانشجویی این رویداد هنری ارسال شده که نشان می‌دهد، این سمپوزیوم توانسته در این عرصه نیز اشتیاق خوبی در دانشگاه‌ها در جهت ارائه کار عملی میان دانشجویان این هنر ایجاد کند.

به طورکلی از میان 406 هنرمندی که 688 اثر به نهمین سمپوزیوم مجسمه‌سازی ارسال کردند؛ 116 هنرمند زن و 290 هنرمند مرد هستند.

این آمار نشان‌دهند آن است که در میان شرکت‌کنندگان خارجی 178 هنرمند حضور دارند که 43 هنرمند زن و 135 هنرمند مرد هستند.  از میان 96 هنرمند ایرانی که آثار خود را به بخش اصلی این رویداد ارسال کردند، 26 هنرمند زن و 70 هنرمند مرد هستند.

در بخش دانشجویی نیز 30 هنرمند به ارسال اثر به نهمین سمپوزیوم مجسمه‌سازی تهران پرداختند که در این بخش توازن در میان هنرمندان مرد و زن برقرار بود و 15 اثر از سوی هنرمندان زن و 15 اثر نیز از سوی هنرمندان مرد ارسال شده است.

همچنین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی در راستای پرورش نسل جدید هنرمندان مجسمه‌ساز شرایطی را فراهم کرده تا دانشجویان و هنرمندان فعال  در این عرصه بتوانند در این رویداد به کسب تجربه بپردازند . در بخش دستیاری در کنار هنرمندان بخش اصلی این رویداد 102 هنرمند ثبت‌نام کردند که از این میان 70 هنرمند مرد و 32 هنرمند زن بودند.

نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی تهران روز گذشته 11 آبان، با حضور 15 هنرمند در بخش اصلی، 10 هنرمند در بخش دانشجویی و 15 دستیار آغاز به کار کرد و در بخش اصلی سمپوزیوم 5 هنرمند مرد از ایران، 8 هنرمند مرد خارجی مو دو هنرمند زن از آرژانتین و بلاروس حضور دارند. در بخش دانشجویی نیز 6 هنرمند مرد و 4 هنرمند زن حضور دارند و در بخش دستیاری نیز 8 هنرمند زن و 7 هنرمند مرد مشغول فعالیت هستند.

نهمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه‌سازی از 11 آبان تا 4 آذرماه در منطقه گردشگری عباس‌آباد، مجاور بوستان نوروز برگزار می‌شود.