به گزارش هنرآنلاین، فرزاد هاشمی، نایب‌رئیس انجمن با بیان این مطلب گفت: این جریان پوست‌اندازی در هشتمین 10 روز با عکاسان آغاز می‌شود و می‌تواند مباحث نظری درباره آن طرح شود. انجمن سعی می‌کند در پوست‌اندازی بستری آماده کند تا جامعه عکاسی نظریه‌ها و دانش لازم برای هنر امروز را بشناسد و به تولید مبتنی بر خلاقیت برسد. عکاسان و هنرمندان امروز لازم است خلاق، متفکر، توانا و با دانش عمیق در رشته‌های مختلف باشند. در این مسیر نگاه جدی به شهرستان‌ها موردتوجه است، عکاسان و هنرمندان خلاقی در شهرستان‌ها هستند و باید فضایی برای دیده شدن آنها فراهم شود.

هاشمی با اشاره به تغییر رویکرد انجمن گفت: زمانی که انجمن عکاسان ایران تشکیل شد، عده‌ای در ضرورت تشکیل انجمن با وجود انجمن‌های تخصصی عکاسان تردید داشتند، انجمن با هدف شکل‌گیری یک تشکل فراگیر برای عکاسان که جامعه عکاسی را یکپارچه و منسجم کند تشکیل شد. با این نگاه در همایش 10 روز با عکاسان ایران از دوره سوم تا هفتم فضای نمایش عکس‌های شاخه‌های مختلف عکاسی و انجمن‌های تخصصی فراهم شد و هر سال با عکس‌های تکراری با رشد اندک مواجه بودیم. در واقع گویا انجمن عکاسان ایران فضایی را فراهم می‌کرد تا انجمن‌های تخصصی کارهایی را نمایش دهند، در حالی که انجمن‌های تخصصی در انجمن خود مسائل عکاسی با نگاه تخصصی را دنبال می‌کنند. اما امروز به این نتیجه رسیدیم که وظیفه انجمن این نیست و فراتر از آن است. بنابراین هشتمین دوره 10 روز با عکاسان ایران متفاوت برگزار می‌شود. امروز نیاز است که به نگاه‌های جدید و نگاه خلاقانه در عکاسی توجه شود. تعریف هنرمند و هنرمند عکاس در مفهوم و ارائه در حال تغییر است، امروز عنوان هنر مطرح است نه شاخه‌های مختلف هنری مستقل که تاکنون مطرح بوده، این موضوع لازم است در تعامل و گفتگوی جامعه هنری نه فقط یک شاخه هنری تبیین شود و ما با انجمن‌های هنری دیگر و هنرمندان درباره این تغییر در جریان هنر گفتگو و تعامل می‌کنیم تا بستری برای جریان هنر که مبتنی بر ایده، پژوهش و نظریه و خلاقیت است، فراهم شود.

نایب‌رئیس انجمن عکاسان ایران در ادامه گفت: انجمن عکاسان ایران از سال 1384 که نخستین مجمع عمومی برگزار شد تا امروز بسترهایی را برای حقوق، رفاه، بیمه، برگزاری نمایشگاه عکاسان فراهم کرد، اما امروز لازم است در کنار مسائل صنفی عکاسان دنیای جدیدی که در هنر جهان شکل‌گرفته موردتوجه عکاسان قرار بگیرد. البته بعضی از عکاسان ایران با توجه به جریان معاصر هنر و با این نگاه فعالیت می‌کنند اما این نگاه و رویکرد باید در جامعه عکاسی جاری شود. در هشتمین دوره 10 روز با عکاسان ایران نگاه جدید در عکاسی هنری که عکاسی خلاقانه و مبتنی بر تالیف است نمایش داده می‌شود. انجمن‌های تخصصی نیز اگر تمایل داشته باشند در این رویداد حضور داشته باشند، باید با این نگاه و به صورت کیوریتوری مجموعه یا پروژه‌های خلاقانه و تالیفی را ارائه کنند تا شورای هنری بررسی کند.

ضرورت تشکیل انجمن عکاسان ایران این بود که عکاسی هنری کشور متولی داشته باشد، چون عکاسی هنری متولی نداشت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابزار کنترل و بودجه و اعتبار داشت اما نمی‌توانست متولی عکاسی باشد. نمایشگاه‌های کوچکی برگزار می‌شد و نهادهایی مسابقه‌ها و جشنواره‌های عکس برگزار می‌کردند اما کمکی به روند عکاسی جدی نمی‌کرد. انجمن سینمای جوان نیز که پیش از آن به فیلم‌سازی و عکاسی می‌پرداخت، در آن سال‌ها عکاسی را به دلیل اینکه بازده نداشت از فعالیت خود حذف کرده بود. (البته در سال‌های اخیر عکاسی در انجمن سینمای جوان دوباره دنبال می‌شود) بنابراین تشکیل انجمن عکاسان ایران در این شرایط به منظور این بود که هنرمندان عکاس کنار هم قرار بگیرند و خواسته‌های خود را در داخل و خارج از کشور دنبال و عملی کنند و خواسته‌های جامعه عکاسی از دولت مطالبه شود. از سال 1384 که نشست مجمع عکاسان برای تشکیل انجمن و انتخاب هیات مؤسس برگزار شد و بعد که در سال 1388 اساسنامه تصویب شد و نخستین هیات مدیره انجمن تعیین و کار انجمن آغاز شد تا امروز کارهای زیادی انجام شده که چندان اطلاع‌رسانی و منعکس نشده و ضعف انجمن این بود که فعالیت‌های خود را بیان نکرده است و رسانه‌ها نیز به نحو مناسب امور انجمن را رصد نکردند.

هاشمی افزود: انجمن ابتدا با توجه به شرایط زمانی و جامعه سعی کرد مطالبه گری کند، با نهادهای مختلف درباره عکاسی گفتگو و فضایی برای جامعه عکاسان و عکاسی فراهم کند که گام‌های مهمی برداشته شده است. جامعه عکاسی به نتایجی رسیده است که امروز بسیاری از مسائل دیگر مطرح نیست. چند سال پیش مسابقات و جشنواره‌های عکس فراوانی برگزار می‌شد و نهادها و سازمان‌ها برای اینکه تعداد زیادی عکس درباره موضوع فعالیت خود تأمین کنند با هزینه اندک مسابقه و جشنواره عکس برگزار می‌کردند و بعد عکس‌ها را در موارد مختلف استفاده می‌کردند. این مسابقه‌ها و حتی دوسالانه عکس کمکی به پیشرفت عکاسی نمی‌کرد و این نشان می‌داد که ایرادی وجود دارد. اما امروز این مسابقه‌ها و جشنواره‌ها رو به کاهش است و خود روند عکاسی این روند معیوب را حل کرده است. به‌عنوان‌مثال استفاده یک شخص از عکس یک عکاس که پیش از این خیلی چشمگیر و مسئله مهمی بود در حال تغییر است چون رسانه و به‌ویژه رسانه تصویر امروز چنان قدرتمند شده است که استفاده از عکس دیگران به سرعت آشکار می‌شود. بنابراین مسابقه‌ها و جشنواره‌هایی که با هدف به دست آوردن تعداد زیادی عکس و استفاده از آنها برگزار می‌شد، در حال کاهش است. جریانی که در استفاده از عکس عکاسان رواج داشت، کاهش یافته و این مطالبه به عنوان یک خواسته جامعه عکاسی در حال از بین رفتن است.

هاشمی با اشاره به تغییر جریان هنر گفت: ما در انجمن چند سالی است به این نتیجه رسیدیم که هنر معاصر در جهان و ایران به سمتی می‌رود که یکپارچگی ایجاد شود. در هنر معاصر مرزهای بین شاخه‌های هنری مستقل از بین رفته است و عکاسی فراتر از اندیشه‌ای که قبلا داشت باید هنرهای دیگر را بشناسد. بنابراین گفتگوها و تعاملی را با انجمن‌های دیگر آغاز کردیم که به زودی از دل این تعامل بی ینال هنر بیرون می‌آید. عکس یا هر اثری یک بیان هنری می‌شود که مبتنی بر ایده و خلاقیت است فارغ از اینکه اثر عکس یا اثر دیگری است و در واقع هنر مطرح است. بخشی از توان هیات مدیره انجمن برای این موضوع و هم‌راستایی با جریان هنر در جهان و ایران صرف شده است و هیات مدیره انجمن که در شورای عالی خانه هنرمندان، شورایی در شهرداری تهران، شورای هنرهای تجسمی و شورایی که به منظور نظام صنفی هنر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود، نماینده دارد این رویکرد را دنبال می‌کند.

نایب‌رئیس انجمن عکاسان ایران درباره ساختار انجمن گفت: انجمن عکاسان ایران ساختاری متشکل از کمیته‌های مختلف است، کمیته حقوقی که خدمات حقوقی به عکاسان ارائه می‌کند، کمیته رفاهی که مسائل رفاهی مانند بیمه و بیمه تکمیلی عکاسان را انجام می‌دهد. کمیته عضویت انجمن که در سال دوبار عضوگیری عکاسان برای انجمن را بر اساس مدارک و مستندات انجام می‌دهد. البته برنامه‌ای برای تغییر در شرایط عضویت در انجمن و رتبه‌بندی و دسته‌بندی اعضا طراحی شده است. کمیته علمی، پژوهشی که با نگاه علمی به مسائل عکاسی می‌پردازد و طراحی و برگزاری دوشنبه‌های عکاسی از فعالیت‌های این کمیته است و قرار است در صورتی که حامی مالی هماهنگ شود دوشنبه‌های عکاسی در استان‌ها نیز برگزار شود. کمیته همایش و مسابقه که درباره برگزاری جشنواره و نمایشگاه و همایش مانند 10 روز با عکاسان ایران برنامه‌ریزی می‌کند و کمیته راهبردی انجمن که جریان عکاسی و مسیر عکاسی در آینده را رصد می‌کند تا انجمن فعالیت خود را بر اساس روند و جریان عکاسی طراحی کند.

هاشمی با تاکید بر ضرورت مشارکت اعضای انجمن گفت: متأسفانه در کشور ما این فرهنگ وجود دارد که افراد با عضویت در یک نهاد مدنی انتظار منفعتی دارند، این نگاه باید تغییر کند و افراد با انگیزه و هدف خدمت و کمک به جامعه تخصصی نهاد مدنی به یک انجمن یا تشکل وارد شوند، هم‌افزایی کنند و برای موضوع فعالیت نهاد مدنی تلاش کنند. . فعالیت انجمن عکاسان ایران در این 10 سال با توجه به مشکلات جامعه و فشارهای اقتصادی و ... قابل دفاع است. انجمن عکاسان ایران وظایفی دارد و بر اساس وظایف خود فعالیت‌هایی برای اعضای انجمن و جامعه عکاسی انجام می‌دهد، بیمه و بیمه تکمیلی عکاسان، تسهیل فعالیت و معرفی عکاسان به نهادهای مختلف، تسهیلات حقوقی برای مسائل عکاسان و ایجاد بستر برای ارائه آثار عکاسان از فعالیت‌های انجمن است. اما انتظار است که اعضای انجمن نیز خود را در برابر جامعه عکاسی موظف بدانند، در مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره و دیگر امور انجمن مشارکت فعال داشته باشند.