به گزارش هنرآنلاین، مجتبی آقایی عکاس درباره جایگاه انجمن عکاسان ایران گفت:  پس از گذشت یک دهه و به دنبال تشکیل تشکل‌های تخصصی عکاسی، انجمن عکاسان ایران تا حدودی جایگاهی پیدا کرده است، اما این جایگاه بیشتر در جامعه هدف یعنی عکاسان است. تصور نمی‌کنم در عرصه عمومی و جامعه هنوز جایگاه قابل تأملی یافته باشد که البته این آسیب تمام تشکل‌های هنری غیرعمومی است.

او افزود: متاسفانه انجمن عکاسان ایران هر روز کمتر از روز قبل درخشیده است، انجمن باید و می‌تواند از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و تخصصی جامعه برای اجرای برنامه‌های ملی و بین‌المللی و تعامل گسترده‌تر و معنادارتر با سایر ارکان اجتماعی استفاده کند. متاسفانه رویکرد عمومی انجمن‌ها و تشکل‌های هنری در ایران صرفا دغدغه‌های هنری و یا حداکثر اقتصادی، هنری یا هنری، صنفی است و این به معنی محدود کردن مفهوم و پتانسیل بزرگ در یک ظرف و مدار است.

آقایی در ادامه درباره اساسنامه انجمن گفت: وظایف انجمن عکاسان ایران در اساسنامه مندرج است که براساس اهداف ترسیم شده است. ارتقای جایگاه و حمایت از تحکیم نقش و ارزش اجتماعی اعضا از مهم‌ترین وظایف انجمن است. انجمن نقشی دوسویه و چندسویه بین نهادهای اجتماعی که نهادهای اقتصادی هم در حوزه نهادهای اجتماعی است، نهادهای حکومتی و نهادهای صنفی و تخصصی عکاسی دارد. اهداف ترسیم شده در اساسنامه انجمن عکاسان ایران متعالی و آرمان‌گرایانه است البته نه به این مفهوم که دست نایافتنی باشد اما اهدافی که محقق شده در مقابل آنچه می‌تواند انجام شود بسیار اندک است. اساسنامه انجمن به اندازه کافی موسع و مترقی است و با تغییر و اصلاح آن مشکلی حل نمی‌شود، مشکل در فعال نشدن و به عرصه نیاوردن همین اساسنامه است.