به گزارش هنرآنلاین، محمود بخشی دبیر این دوره از دوسالانه با بیان این مطلب گفت: به دلیل درخواست‌­های مکرّر هنرمندان مجسمه­‌ساز و همین‌طور دیگر هنرمندان در رسانه­‌های هنری، مبنی بر اینکه پردازش نهایی پروژه‌­های هنری­شان برای دوسالانه­ مجسمه‌­سازی نیاز به زمان و مهلت بیشتری دارد، اعضای شورای سیاست­گذاری بر آن شدند تا به مدت 12 روز دیگر مهلت فراخوان را افزایش دهند.

بخشی گفت: با اعلام فراخوان در 27 شهریورماه و در پی آن با برگزاری دو نشست درباره­ رویکردها و مکان برگزاری دوسالانه ـ باغ کتاب ـ که با استقبال هنرمندان مواجه شد، دریافتیم که مدت اعلام شده در فراخوان برای آنچه مدّنظر ما بوده، کم است و این یکی از دلایل مهّم شورای سیاستگذاری برای تمدید مهلت فراخوان بود.

دبیر هشتمین دوسالانه­ ملی مجسمه­‌سازی تهران همچنین گفت: هدف اصلی ما در این رویداد، تمرکز بر فرایند شکل­‌گیری آثار است و همچنین بازتعریف مرزهای مجسم‌ه­سازی و حمایت از دیگر رسانه‌­های هنر معاصر و بینارشتهای، به دلیل این رویکردهای نوین، هنرمندان برای ارائه آثار و ایدههایشان به مهلت بیشتری نیاز دارند.

هشتمین دوسالانه­ ملی مجسمه­‌سازی تهران از اسفند 1398 تا اردیبهشت 1399 در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.