سرویس تجسمی هنرآنلاین: نمایشگاه گروهی "زیباییِ هنر: هنرمندان زن ایرانی در برلین" با آثاری از 20 هنرمند ایرانی در آلمان برپاست. این نمایشگاه با کیوریتوری فرناز محمدی شکل‌گرفته و به نمایش آثار زنان هنرمند اختصاص دارد.

فرناز محمدی درباره این نمایشگاه می‌گوید: "نقاشى امروز بازتاب شرایط تازه‌ای است که جهان را به هم نزدیک‌تر نموده است. هنر ایران و آلمان هنرى است با قوام و دوام تاریخى که غناى آن مبتنى بر جنبه‌های اندیشمندانه، شاعرانگى و خصلت‌های تصویرى است. مجموعه حاضر پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های تازه اجتماعى و سیاسى جهان ما را در شرایط پیچیده امروز نمایان می‌کند. زنان هنرمند در این مجموعه و نیز در کشور خویش حضورى پررنگ دارند و آثار آنان نیز به شکل بی‌واسطه‌تری اتفاقات پیرامونى و فردى را نمایان می‌کند. هنرمندان فارغ از شیوه‌ها و موضوعات، جنبه‌های درونگرایانه‌اى را در آثار نشان داده‌اند که رازها و تخاصم‌های ما را در لایه‌های مختلف آشکار می‌سازد."

نمایشگاه  "زیباییِ هنر: هنرمندان زن ایرانی در برلین" ۱۳ سپتامبر در گالری وسرکونست  برلین افتتاح شد و تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹ ادامه دارد.