به گزارش هنرآنلاین، مرکز خدمات جامع روزانه سالمندان وقت زندگی، برگزارکننده مسابقه عکسی مردمی وقت زندگی شورای سیاست‌گذاری این مسابقه را معرفی کرد.

حسین محجوبی، اسرافیل شیرچی، محمدجواد فاطمی، فرهاد بوترابی، زهره آشوری و محمد حمزه‌ای اعضای شورای سیاست‌گذاری مسابقه عکس وقت زندگی هستند.

این مسابقه از سوی مرکز خدمات جامع روزانه سالمندان وقت زندگی برگزار خواهد شد و فراخوان مسابقه در چند روز آینده اعلام می‌شود.