سرویس تجسمی هنرآنلاین: چهارمین آرت‌فر "ووپ آرت" wopartfair از ٢٨ تا ٣١ شهریورماه ١٣٩٨ در مرکز نمایشگاهى لوگانو واقع در کشور سوییس برگزار شد.

این آرت‌فر در مساحتى به متراژ هفت هزار متر مربع میزبان ١٠٢ شرکت کننده از شانزده کشور جهان بود.

از ایران نیز گالرى سایه با آثار هشت هنرمند ایرانى در این رویداد حضور داشت و به معرفی هنر معاصر ایران پرداخت. سالومه گل‌نراقى، پژمان حکیمى، فردید خادم، هانى نجم، هایده نقى‌زاده، بهار رنجبر، پردیس شفیعیون و میلاد شیربیشه هنرمندانی بودند که آثار آنها در ووپ آرت به نمایش درآمد.