سرویس تجسمی هنرآنلاین: حرکت از کل به جزء یکی از ویژگی‌های بارز مجموعه جدید فاطمه بهمن سیاهمرد است. آثار جدید در ادامه مجموعه پیشین هنرمند با نام "جغرافیای تعلیق" که در سال 1396 به نمایش درآمد، قدم برمی‌دارد و به یادآوری و انتقال و بازخوانی جزییاتی از عوالم آن مجموعه می‌پردازند. درعین‌حال فرازهایی از مجموعه آتی که در کنار آثار پیشین، سه‌گانه‌ای را تشکیل خواهد داد، نیز در لایه‌های مجموعه حاضر دیده می‌شوند.

حرکت از تعدد بی‌شمار عناصر به یک یا چند عنصر محدود، بخشی از تلاش هنرمند برای زیر ذره‌بین بردن عنصرهای متعددی بوده که در فضای تعلیق قرار دارند و برای نمایش تأثیرات این عناصر بر خود و فضای پیرامونشان، به تصویر کشیده شده‌اند. عناصر و فضائی که در مجموعه پیشین حضور داشتند ولی اکنون تنها لکه‌ای، سایه‌ای یا انعکاسی از آنها بر جای مانده است.

تداوم  شلوغی، که بخشی از زندگی روزمره‌مان است، در کنار پیچیدگی و تعلیق، و توأمان تزریق نظم و استواری، از لایه‌های این آثار هستند. بازی در مرز بین نقاشی و حجم از دغدغه‌های هنرمند بوده و دعوت مخاطب- در کسری از ثانیه- برای معلق شدن و گیجی بین سطح و حجم از مشخصه‌هایی است که در این مجموعه به چشم می‌آیند. گذرگاهی سیال بین حجم و سطح در کنار هم‌شکل گرفته و تکمیل‌شده‌اند که تابع هم هستند. در نهایت با آثاری مواجه می‌شویم که همان‌قدر که به‌عنوان حجم فضا را در اختیار می‌گیرند، به همان مقدار هم نقاشی روی سطح هستند.

 در اینجاست که دوباره شاهد تعلیقی از گونه دیگر هستیم؛ چالش عناصری که در پیچش و آمیختن با یکدیگر تشدید پیدا می‌کنند، از ورای زمان و فضا حرکت می‌کنند، به تعادل می‌رسند و بخشی از چالش و شکوه زندگی را به نمایش می‌گذارند.

نمایشگاه " چالش عناصر" 5 مهرماه افتتاح شده و تا 29 مهرماه 1398 در پروژه‌های آران ادامه دارد. علاقه‌مندان می‌توانند در روز افتتاحیه ساعت 4تا 8  و روزهای عادی همه‌روزه به جز روزهای شنبه بین ساعات 1-7 به نشانی خیابان نوفل‌لوشاتو، کوچه لولاگر، پلاک 5  مراجعه کنند.