به گزارش هنرآنلاین؛ "درخت زندگی" عنوان این اثر چشمگیر سرامیکی است که 9 متر و نیم در 3 متر و نیم ابعاد آن است و 3500 قطعه سرامیکی و 630 هرم که هر هرم از 10-12 وجه آینه و سرامیک تشکیل شده را کنار هم دارد. این دو هنرمند ایرانی دو سال تمام برای خلق و نصب این اثر شاخص وقت صرف کردند.

لیلا فرزانه سرامیست شناخته شده و کامران افشار نادری که دکترای معماری را از ایتالیا اخذ کرده و همواره هنر را از دریچه معماری پیگیری کرده است "درخت زندگی" را بر مبنای هنر ایران و اشتراکات فرهنگی سایر ملل خلق کرده‌اند. اثری که زیر ساخت آن سرامیک است اما در آن خط نستعلیق، نور، رنگ و آیینه نقش محوری دارند؛ غیر از همه اینها مهندسی و سازماندهی این سازه بزرگ و کنارهم نشاندن آن همه قطعه ریز، دستاورد بزرگ دیگر این پروژه است.

موسسه تمدن اسلامی با مشارکت کشورهایی مانند عربستان، امارات، قطر… اواسط سپتامبر در لیون افتتاح می‌شود و این اثر ایرانی تنها کارهنری این مجموعه است که در ورودی این ساختمان مجلل خودنمایی می‌کند.

موسسه تمدن اسلامی لیون با حضور مقامات بلند پایه فرانسه افتتاح خواهد شد.