سرویس استان‌های هنرآنلاین: نمایشگاه آثار نقاشی‌خط و کالیگرافیک حسین اقتصادی در گالری نارنج شیراز افتتاح شد. او در این مجموعه نقاشی‌خط‌ها و آثار حجمی کالیگرافیک را به نمایش گذاشته است که هدف از آنها تمرکز بر بازنمایی فولکلور، نماد و نشانه‌ها، بر اساس خوانش و نگارش هندسی بوده است .

اقتصادی درباره این مجموعه گفت: با توجه به اینکه خوشنویسی نوعی هنر آمیخته با هندسه علائم است که در روح آن نهفته است و خاستگاه قابل تاملی برای ارایه کشف و شهود درونی من است، با ساختار و همنشینی آن به باز آفرینی حروف و کلمات در قالب ترکیب‌بندی از نشانه‌ها و تصاویر پرداختم؛ به طوری‌که در فضای مشخصی همراهی با حروف و کلمات، مسیری پر مخاطره را برایم هموار کرده است.

نمایشگاه "ضیافت ۲" تا ۱۹ شهریور در گالری نارنج به نشانی شیراز، معالی آباد، مجتمع آفتاب فارس، طبقه ۳ برپاست.