سرویس استان‌های هنرآنلاین: در استیتمنت نمایشگاه این گروه آمده است: در سال ۲۰۱۰ در مجاورت پایتخت در شهر آمل ساکن شدیم. به همراه چندی از هنرمندان هم فکر و مستقل با هدف گسترش زبان نقد، اقدام به تاسیس گروه هنری برجاس (هدف متحرک روی هوا) کردیم و هر یک به واسطه زبان شخصی و مستقل، به بررسی و نقد محدوده سیاسی و اجتماعی، روحی و روانی انسان زمان خویش پرداختیم.

به بایدها و نبایدهای مرسومی که اختیار انسان را برای زندگی آزاد محدود می‌کند، توجه کردیم.

در سال ۲۰۱۵ با تاسیس گالری ایسو آثارمان را عرضه کردیم. در طول این چند سال ایده خود را در مشارکت با هنرمندان ایرانی و بین‌المللی قرار دادیم و با طراحی پروژه‌های معاصر مانند نقاشی، ویدئو آرت، پرفورمنس، اسمبلاژ و هنر صدا; بازتاب دهنده اندیشه‌مان هستیم.

 حمید اسدزاده، فروزان سلیمانی، اکبر نعمتی راد، مصطفی معصومی، علی فاضلی، شقایق شعبانی، زینب فاطمی، زینب حسین زاده، فرزانه قلی زاده، حامد قاسمی و بنفشه متولی هنرمندانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه حضور دارد.

این دوسالانه از یازدهم ژوئن آغاز شده و تا هشتم سپتامبر ۲۰۱۹ ادامه دارد.