سرویس تجسمی هنرآنلاین: هادی مظفری مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی و سعید اسلام‌زاده مدیر روابط عمومی مرکز هنرهای تجسمی، امروز چهارشنبه 16 مردادماه در آستانه روز خبرنگار با حضور در تحریریه هنرآنلاین، روز خبرنگار را به اعضای تحریریه تبریک گفتند.

مظفری با تاکید بر نقش مهم جامعه خبری در جهان امروز، از خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر تشکر کرد.

 

 

 

 

 • بازدید هادی مظفری از هنرآنلاین
 • بازدید هادی مظفری از هنرآنلاین
 • بازدید هادی مظفری از هنرآنلاین
 • بازدید هادی مظفری از هنرآنلاین
 • بازدید هادی مظفری از هنرآنلاین
 • بازدید هادی مظفری از هنرآنلاین
 • بازدید هادی مظفری از هنرآنلاین
 • بازدید هادی مظفری از هنرآنلاین
 • بازدید هادی مظفری از هنرآنلاین
 • بازدید هادی مظفری از هنرآنلاین
 • بازدید هادی مظفری از هنرآنلاین
 • بازدید هادی مظفری از هنرآنلاین
 • بازدید هادی مظفری از هنرآنلاین
 • بازدید هادی مظفری از هنرآنلاین
 • بازدید هادی مظفری از هنرآنلاین
 • بازدید هادی مظفری از هنرآنلاین
 • بازدید هادی مظفری از هنرآنلاین
 • بازدید هادی مظفری از هنرآنلاین