به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور جمعی از فارغ التحصیلان هنرستان میرک و هنرمندان تبریز از جمله یعقوب امدادیان، همایون سلیمی، یعقوب عمامه پیچ، محمد فاسونکی، علی کوهپایه، جواد نوبهار، محمد محمد پور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، مرتضی نیک نژاد سرپرست دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی معاونت امور هنری و معلمان هنرستان به مناسبت یکصدمین سال آموزش هنر در هنرستان میرک تبریز درختی به یادبود صدمین سال آموزش هنر کاشته شد.

محمد پور، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در این مراسم گفت: در تبریز سه هنرستان هنرهای زیبا و موسیقی میرک، اقبال آذر و کوثر فعالیت دارند که در سال تحصیلی گذشته 506 هنرجو در این هنرستان ها آموزش دیدند. در آموزش هنر هنرستان ها تاکید بر کیفیت آموزش است و همایش یکصدمین سال آموزش هنر در تبریز فرصتی برای بازاندیشی در آموزش هنر است.

یعقوب عمامه پیچ، هنرمند نقاش نیز در این مراسم گفت: ضرورت دارد که تاریخ تصویری و هنری هنرستان ها و آثار هنرمندان ثبت و نگهداری شود چون بخش مهمی از تاریخ هنر و آموزش هنر در هنرستان هاست و ضرورت دارد ثبت شود.

همچنین نمایشگاهی از آثار هنرمندان پیشکسوت و فارغ التحصیلان هنرستان به مناسبت یکصدمین سال آموزش هنر برگزار شده است.