به گزارش هنرآنلاین، بندیکت آلیوت، مدیر شهرک بین المللی (سیته) در این دیدار گفت: فرهنگ عمیق و ریشه‌دار ایرانی، میراثی بزرگ و جهانی است که شاهنامه، نمونه‌ای از آن است. ایران و فرانسه در عشق به فرهنگ و هنر، وجه اشتراک دارند. هنرمندان ایران جایگاه خاصی در عرصه بین‌المللی دارند و در شهرک بین‌المللی هنرها (سیته) هنرمندان ایران از بین 100 کشور جایگاه ششم را دارند. هنر ایران در دنیا، اروپا و فرانسه اهمیت دارد اما چنانکه باید شناخته نشده و حضور هنرمندان ایران در سیته فرصتی برای معرفی هنر بیشتر هنر ایران در عرصه بین‌المللی است. 

مدیر سیته در ادامه گفت: خوشحالم که فرصت دیدار و گفت و گو با شما که اهل فرهنگ و هنر هستید؛ ممکن شد و امیدواریم  برای معرفی هنر ایران دنبال شود. 

سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هنر ایران در چهار دهه اخیر بسیار گسترده و بالنده شده است و سرمایه هنری امروز ایران می‌تواند برای هنرمندان ایرانی و هنرمندان دیگر کشورها الهام‌بخش باشد، هرچند هنر ایران متناسب با قابلیت و داشته‌های آن معرفی نشده است.

حسینی در ادامه گفت: زبان فرهنگ، زبان رسایی است که می‌تواند به فعالیت‌های مشترک کمک کند. در دوره اخیر، بر اساس شورایی مشورتی و متخصص، طرح‌های هنرمندان برای اعزام به شهرک بین المللی هنرها(سیته) پاریس بررسی می‌شود . هنرمندان حرفه‌ای که می‌توانند هنر امروز ایران را در عرصه بین المللی معرفی کنند و طرح و ایده دارند، با توجه به برنامه‌های فرهنگی کشور برای اعزام به سیته معرفی می‌شوند. با توجه به نقش آتلیه‌های ایران در سیته برای معرفی هنر ایران بی‌تردید حفظ و نگهداری مناسب و پویایی آتلیه‌های ایران در سیته فرانسه از دغدغه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.