سرویس تجسمی هنرآنلاین: نمایشگاه 97/95 در گالری‌های تابستان، پاییز، زمستان و میرمیران خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود و این نمایشگاه به اعضایی اختصاص دارد که از سال 1395 تاکنون به عضویت انجمن هنرمندان نقاش ایران درآمده‌اند.

در این مجموعه بیش از 200 اثر از 100 هنرمند به نمایش درمی‌آید. آثار ارائه شده در این نمایشگاه حول تم مشترکی گرد نیامده است، بلکه نمایشی از جستجوی شخصی اعضاء جدید انجمن است که در دو سال اخیر به جمع اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران پیوسته‌اند.

این نمایشگاه تصویری از نقاشان نسل امروز را به نمایش می‌گذارد و نمایش آثار موجود، می‌تواند امکان بروز برخی خصلت‌ها و ذائقه بصری نقاشان معاصر را فراهم کند؛ خصلت‌هایی که گاه تغییر فضای فرهنگی اجتماعی را به نمایش می‌گذارند.

نمایشگاه 97/95 به همت کارگروه نمایشگاه‌های انجمن هنرمندان نقاش ایران شکل گرفته و کلیه مراحل گردآوری تا چیدمان آثار توسط اعضاء این کارگروه انجام شده است. این نمایشگاه 7 تا 18 تیرماه در خانه هنرمندان ایران برپاست.