سرویس تجسمی هنرآنلاین: پاویون کشور عراق در پنجاه و هشتمین بی‌ینال ونیز آثار سرون برن (Serwan Baran) را با کیوریتوری تامارا چلابی (Tamara Chalabi) و پائولو کلمبو (Paolo Colombo) به نمایش گذاشته است که منتخب  بنیاد رویا است.

نمایشگاه انفرادی سرون برن (Serwan Baran) به بررسی روش‌هایی می‌پردازد که در آن آرمان‌های سرزمین پدری‌اش برای توجیه فجایع جنگ را مورد مطالعه قرار داده است.

این هنرمند که در طول درگیرهای دهه 1980 و 1990 به خدمت نظام فرا خوانده شده، آثارش در این دوران بیشتر به اکسپرسیونیسم گرایش پیدا کرده و این نتیجه تجربیات نظامی‌اش بوده که در آثار خود تزئینات را به صورت بی‌تناسب و انتزاعی آنالیز می‌کرده است.

نمایشگاه "سرزمین پدری" شامل آثاری خاص در سطح وسیع است و فضای عمومی یک منطقه جنگی را به نمایش می‌گذارد. اثر "آخرین شام" برن، نشان‌دهنده صفوف سربازان کشته شده در آخرین شام آنهاست. برن از رنگ اکریلیک و کولاژ اشیا متعلق به یونیفرم ارتش عراق استفاده کرده است. یک مجسمه بسیار بزرگ "آخرین ژنرال" نیز نشان‌دهنده هیکل یک ژنرال نیمه فاسد و نیمه معمولی ملبس به لباس‌ها و مدال‌هاست.