سرویس تجسمی هنرآنلاین: روز سه‌شنبه 18 ژوئن (28 خرداد) حراج آثار هنرهای اسلامی و هند بونامز به صورت آنلاین در لندن برگزار می‌شود. در این حراج 106 اثر از کشورهای ایران، ترکیه، مصر، مراکش، هند و... ارائه خواهد شد. در این حراج 22 قطعه هنری ایرانی شامل، خوشنویسی، کاشی‌کاری، نگارگری، عکس و... عرضه می‌شود.

در این حراج آنلاین، کاشی سفالی متعلق به دوران صفوی به قیمت 6 تا 8 هزار پوند، کاشی منقش قاجاری به قیمت 3 تا 5 هزار پوند، یک صفحه خوشنویسی به خط نستعلیق به امضا محمد سلطان 2 تا 3 هزار پوند، یک قطعه کاشی ایرانی متعلق به نیمه دوم قرن 14 میلادی به قیمت 2 تا 3 هزار پوند، کاشی ایرانی منقش به طرح مغولی متعلق به قرن هفدهم به قیمت 1000 تا 1500 پوند، یک قطعه پارچه ابریشم با نخ‌های فلزی متعلق به قرن 18 به قیمت 800 تا 1200 پوند، یک جعبه قلمدان لاکی به امضای علی اشرف متعلق به دوران افشاریه به قیمت 1000 تا 1500 پوند، یک تفنگ با دسته نقاشی شده متعلق به قرن 18 میلادی در ایران به قیمت 800 تا 1200 پوند، یک قاب آینه منقش متعلق به دوران قاجار به قیمت 400 تا 600 پوند، کاشی منقش قاجاری به سال 1880 میلادی به قیمت 800 تا 1200 پوند، کاشی سفالی منقش متعلق به دوران قاجار به قیمت 1500 تا 2 هزار پوند، سینی نقره‌ای منقش متعلق به دوران قاجار به قیمت 800 تا 1200 پوند، دستبند مروارید نشان متعلق به دوران قاجار به قیمت 1000 تا 1500 پوند، یک ژاکت ابریشمی متعلق به دوران قاجار به قیمت 800 تا 1200 پوند، پلاک منقش به زنان قاجاری به قیمت 1500 تا 2 هزار پوند، نقاشی حسین قلی‌خان فرماندار ارومیه در دوران قاجار به امضا دوست محمد به قیمت 1000 تا 1500 پوند، نقاشی از میرزا احمد نقیب‌الممالک تعلق به دوران قاجار با امضا ابراهیم به قیمت 300 تا 500 پوند، سه عکس رنگی از مردم روستاهای ایران متعلق به دوران قاجار به قیمت 300 تا 400 پوند، یک برگ از عجایب المخلوقات زکریا قزوینی به خط فارسی و منقش با تصاویر رنگی متعلق به دوران صوفی و قرن هفدهم میللادی به قیمت 800 تا 1200 پوند، یک قطعه خوشنویسی از وان یکاد به خط محمد شفیع تبریزی متعلق به قرن 19 میلادی 1500 تا 2 هزار پوند، قرآن کوچک شمال 207 برگ به قلم محمد تقی بن محمد ضیا گیلانی متعلق به دوران قاجار به قیمت 600 تا 800 پوند، یک کاسه سفال متعلق به کاشان قرن 12 تا 13 میلادی به 400 تا 600 پوند عرضه خواهد شد.

گفتنی ست رونق بازار هنرهای اسلامی و خط و خوشنویسی در ماه‌های اخیر رو به فزونی نهاده و بعد از فروش 27 میلیون پوندی سه حراجی بزرگ کریستیز  ساتبیز بونامز در همین فصل در لندن اکنون باید دید در فضای آنلاین این روند چگونه دنبال خواهد شد. جالب اینجاست که تهران و ایران نیز از این روند چشمگیر دور نمانده و اسفند ماه گذشته سومین حراج باران  حراج تخصصی خط ،خوشنویسی و هنرهای ایرانی اسلامی با خلق رکورد یازده میلیارد و هفتصد و شصت و نه میلیون تومان همراه بود. در این حراجی به مانند حراج های بین المللی در تهران هم یک جلد مصحف شریف که بر روی مس و با تکنیک حکاکی خط بزرگان با هنرمندی رائین علی اکبرخان زاده پدید آمده هفت میلیارد و هفتصد میلیون تومان رقمی شد تا رکورد فروش یک اثر در حراجی های هنری ایران شکسته شود.