سرویس تجسمی هنرآنلاین: حراج هنر معاصر پاریس ساتبیز با ارائه 37 اثر از هنرمندان نامدار فرانسوی و هنرمندان مقیم این کشور، روز چهارشنبه 5 مه (15 خرداد) در شهر پاریس برگزار شد. در این حراج که آثاری از ژان دوبوفه، مارک توبی، دانیل بورن،  الکساندر کالدر، زائو وو کی،  پیر سولاژ، اون کاوارا، سزار بالداچینی و.... ارائه شده بود، در پایان رکورد 25.750.850 یورو به ثبت رسید.

در میان آثار این حراج اثری از حسین زنده‌رودی نقاش ایرانی مقیم پاریس با عنوان «قوس آبی نیلگون» خلق شده به سال 1987 ارائه شد که این اثر به قیمت 150 هزار یورو به فروش رسید.

در این حراج اثر "سرپرست" ژان دوبوفه به قیمت 3.468.100 یورو رکوردار حراج ساتبیز هنرمندان معاصر پاریسی شد. تابلویی از پیر سولاژ از مجموعه خطوط سیاه این هنرمند نیز به قیمت 2.712.500 یورو در جایگاه دوم و اثر بدون عنوان الکساندر کالدر به قیمت 2.532.500 یورو در جایگاه سوم گران‌قیمت‌ترین آثار این حراج قرار گرفتند.

 

ژان دوبوفیه

اثر ژان دوبوفه به قیمت 3.468.100 یورو فروخته شد

 

پیر سولاژ

اثر پیر سولاژ  به قیمت 2.712.500 یورو فروخته شد

 

کالدر

اثر الکساندر کالدر با قیمت 2.532.500 یورو فروخته شد

 

زنده رودی

اثر حسین زنده‌رودی به قیمت  150.000 یورو فروخته شد