سرویس تجسمی هنرآنلاین: نمایشگاهی از آثار 5 هنرمند ایرانی در فرانسه برپاست. در این نمایشگاه آثار متنوعی در زمینه نقاشی و مجسمه به نمایش درآمده است که همه آنها در زمینه هنر فیگوراتیو هستند و موضوع آنها را انسان و حیوان تشکیل می‌دهند.

این نمایشگاه با کیوریتوری لیلا وارسته و ویدا زعیم شکل گرفته است و آثاری از مهرداد محب‌علی، احمد مرشدلو، علی پیروز، کیوان بیرانوند و شادی مهسا در آن به نمایش درآمده و هر هنرمند چند اثر خود را به نمایش گذاشته است.

این نمایشگاه 7 تا 17 خرداد در پاریس برپاست.