سرویس تجسمی هنرآنلاین: حراج هنر معاصر ساتبیز با ارائه 37 اثر از هنرمندان شهیر سراسر دنیا روز چهارشنبه 5 مه (15 خرداد) در شهر پاریس برگزار می‌شود. در این حراج آثاری از ژان دوبوفه، مارک توبی، دانیل بورن، الکساندر کالدر، زائو وو کی،  پیر سولاژ، اون کاوارا، سزار بالداچینی و.... ارائه خواهد شد.

در این حراج که به هنرمندان معاصر پاریسی اختصاص دارد اثر حسین زنده‌رودی با عنوان «قوس آبی نیلگون» خلق شده به سال 1987 به قیمت 130 تا 180 هزار یورو عرضه خواهد شد.

گران‌ترین اثر ارائه شده در این حراج تابلویی از پیر سولاژ از مجموعه مشهور خطوط سیاه این هنرمند است که با قیمت 1.800.000 تا 2.500.000 یورو ارائه می‌شود.

در ادامه چند اثر از آثار این حراج را می‌بینید:

 

پیر سولاژ

اثر پیر سولاژ با قیمت 1.800.000 تا 2.500.000 یورو

 

ژان دوبوفیه

اثر ژان دوبوفه با قیمت 1.700.000 تا 2.000.000 یورو

 

ژائو

اثر زائو وو کی با قیمت 1.500.000 تا 2.000.000 یورو

 

کالدر

اثر الکساندر کالدر با قیمت 1.000.000 تا 1.500.000 یورو

 

کاوارا

اثر اون کاوارا با قیمت 400.000 تا 600.000 یورو

 

مارک توبی

اثر مارک توبی با قیمت 300.000 تا 500.000 یورو

 

زنده رودی

اثر حسین زنده‌رودی با قیمت 130.000 تا 180.000 یورو

 

سزار

اثر سزار بالداچینی با قیمت 130.000 تا 180.000 یورو