سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنرمند آمریکایی، لستر راپاپورت در نیویورک به نمایش درآمده است. این نمایشگاه تا هشتم ماه ژوئن برپا خواهد بود.

گالری دیوید ریچارد انحصارا به نمایش آثار انتزاعی می‌پردازد. این گالری این بار به سراغ یکی از هنرمندان برجسته این حوزه رفته است. لستر راپاپورت را بیشتر به دلیل آثار انتزاعی‌اش می‌شناسند. اشکال و طراحی بدیع، و تنوع رنگ از خصایص آثار این هنرمند است. آثاری از او می‌بینید:

 

RapaportLester-BeckersHero-1981-AcrylicO101724

 

 

1

2

3

4

RapaportLester-MagisterLudi-2018-Acrylic222057