سرویس تجسمی هنرآنلاین: هنر معاصر و پساجنگ، عنوان حراجی است در بونامز نیویورک که پانزدهم ماه مه برگزار می‌شود.

در این حراج اثری از کیت هارینگ با قیمتی بنا به درخواست مشتریان، کاری از جورج کوندو با قیمت پیشنهادی 350 تا 500 هزار دلار، اثری از واین تیبو با قیمت پیشنهادی 700 هزار دلار تا یک میلیون دلار، اثری از آنسلم ریلی با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار دلار، کاری از جولین شانبل با قیمت پیشنهادی 180 تا 220 هزار دلار، اثری از فرانک استلا با قیمت پیشنهادی 120 تا 180 هزار دلار و اثری از استورتوانت با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار دلار چکش خواهد خورد.

 

تصاویر این آثار را می‌بینید:

2

اثری از جورج کوندو با قیمت پیشنهادی 350 تا 500 هزار دلار

 

3

اثری از واین تیبو با قیمت پیشنهادی 700 هزار دلار تا یک میلیون دلار

 

4

اثری از آنسلم ریلی با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار دلار

 

5

اثری از جولین شانبل با قیمت پیشنهادی 180 تا 220 هزار دلار

 

7

اثری از فرانک استلا با قیمت پیشنهادی 120 تا 180 هزار دلار

 

8

اثری از استورتوانت با قیمت پیشنهادی 60 تا 80 هزار دلار