سرویس تجسمی هنرآنلاین: شاهکارهایی از هنرمندان مدرن و امپرسیونیست در بونامز نیویورک چکش می‌خورد. این حراج در چهاردهم ماه مه برگزار می‌شود. در این حراج اثری از مارینو مارینی با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار دلار، کاری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی 320 تا 550 هزار دلار، اثری از مکس ارنست با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار دلار، کاری از اگون بودن با قیمت پیشنهادی 150 تا 250 هزار دلار، اثری از آلفرد سیسلی با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار دلار، کاری از پیر آگوست رنوآر با قیمت پیشنهادی 120 تا 180 هزار دلار، اثری از خوان میرو با قیمت پیشنهادی 70 تا 90 هزار دلار و کاری از کامیل پیسارو با قیمت پیشنهادی 600 تا 800 هزار دلار چکش می‎‌خورند.

 

تصاویری از این آثار مشاهده می‌کنید:

1

اثری از مارینو مارینی با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار دلار

 

2

اثری از پابلو پیکاسو با قیمت پیشنهادی 320 تا 550 هزار دلار

 

3

اثری از مکس ارنست با قیمت پیشنهادی 150 تا 200 هزار دلار

 

4

اثری از اگون بودن با قیمت پیشنهادی 150 تا 250 هزار دلار

 

5

اثری از آلفرد سیسلی با قیمت پیشنهادی 500 تا 700 هزار دلار

 

6

اثری از پیر آگوست رنوآر با قیمت پیشنهادی 120 تا 180 هزار دلار

 

7

اثری از خوان میرو با قیمت پیشنهادی 70 تا 90 هزار دلار

 

8

اثری از کامیل پیسارو با قیمت پیشنهادی 600 تا 800 هزار دلار