سرویس تجسمی هنرآنلاین: اندکی نزدیک به زمان ما تک‌چهره‌ها و صورت‌گری‌هایی که بسیاری از نقاش‌باشی‌ها به صورت قطعه مستقل پرداخته و ساختند موزه‌های جهان را آراسته است.

پرتره‌سازی از دیرباز موضوعی است که مورد اقبال و پسند مردم اعصار مختلف بوده و در ایران صورت‌گری و چهره‌نگاری شیوه و موضوع اصلی بسیاری از نقاشان پسین در  نقاشخانه‌های قدیم تا به امروز بوده است. "شهروند، پرتره" موضوع  کار هنری سال ۱۳۹۸ و  برنامه‌ای است که یکی از اهداف مهم آن، حضور و گرامی‌داشت مقام نقاش از اساتید، اعضاء انجمن، هنرمندان نقاش و مشتاقان رویدادهای فرهنگی و در رابطه مستقیم  با "مردم" است که از سوی انجمن هنرمندان نقاش ایران و با حمایت اداره کل هنرهای تجسمی در پل طبیعت تهران ترتیب داده شد و با جمعی از نقاشان مدعو تهران و نقاشان استان مازندران در شهر رامسر ادامه داشت.

 تأثیرگزاری این رویداد بر مردم شهر یکی از بهترین اتفاق‌هایی است که می‌شد انتظارش را برای فضای تصویری "شهر با نقاشان" رقم زد. نه تنها مردم بلکه نقاش‌های جوان و حرفه‌ای غیر مدعو تا هنر آموزان متعددی را گردهم آورد که مشتاقانه و نقاشانه، روند تجربیات خود را با شرکت در این رویداد به نمایش گذاشتند. بخشی از شهر که یکی از دلچسب‌ترین نماد پایتخت برای گذر و حظ بصری مردم است با هنر آفرینی نقاشان ایران گیرایی بی‌نظیر پیدا کرد. سبب خلق پرتره‌هایی که برای مردم همیشه موضوع مهم است دانشجویان و هنرمندان خوبی را از دیگر شهرهای ایران به تهران و محل پل طبیعت کشاند و به یک باره حرکت ملی فرهنگی را در سرتاسر بخشی از شهر به واسطه صورت‌گری نقاشان عزیز میهن‌مان شکل نو داد.

با استقبال بی‌مانند مردم و نقاشان و مدیران فرهنگی، بی‌گمان جریان‌سازی چنین رویدادی بر اندیشه و آشتی نگاه مردم با نقاش و اثرش سرآغازی‌ست برای پویایی ارتباط بین نقاشان و شهروندان با شهر در لحظه از زندگی روزانه که حالت و معنای آن در سراسر شهرهای ایران ادامه خواهد داشت. هدف نهایی ثبت روز و مقام نقاش در ایران و نکوداشت نقاشان ایران است و از دیرباز در تمام طول تاریخ چنین بوده است. این که بالغ بر حدود ۳۰۰ هنرمند نقاش معاصر یک جا جمع شوند و روز را با شهروندان شهر به گفتگو و نقاشی با دیدگاه هنری و نقاشانه خویش به شهروندان القاء و سپری کنند، پدیده فرهنگی زیبا و قابل تأملی‌ست.

هلنا  شین دشتگل- عضوهیأت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران