سرویس تجسمی هنرآنلاین: حراج آثار قرن بیستم خاورمیانه ساتبیز 30 آوریل (۱۰ اردیبهشت‌ماه) در حالی در لندن برگزار شد که در این حراج 86 اثر از هنرمندان ایران، مصر، ترکیه، لبنان، فلسطین، عراق، مراکش و.... چکش خورد و با فروش کلی 3.485.000 پوندی به کار خود پایان داد.

در این حراج 13 اثر از 11 هنرمند ایرانی؛ بهمن محصص، منوچهر یکتایی، منصور قندریز، حسین زنده‌رودی، بهجت صدر، فرهاد مشیری، لیلی متین‌دفتری، ناصر عصار، فریده لاشایی، اردشیر محصص و فیروز زاهدی عرضه شد و فروش کلی 675.000 پوندی برای هنر ایران ثبت شد که یک پنجم از فروش کل حراج به هنر مدرن ایران اختصاص پیدا کرد.

در حراج آثار قرن بیستم خاورمیانه ساتبیز که هنرمندان تراز اول خاورمیانه همچون مونا حاطوم لبنانی، محمود صبری عراقی، مروان سوریه‌ای، اوغیت کالند لبنانی، حسن شریف اماراتی، ایمان بعلبکی و شفیق عبود هنرمندان لبنانی، حضور داشتند، رقمی قابل توجه در یک حراج بین‌المللی برای آثار هنرمندان خاوریمانه ثبت شد.

در این حراج اثر محمود صبری با فروش 891.000 پوند رکورد دار شد و اثر اوغیت کلند با فروش 187.500 پوند در جایگاه دوم قرار گرفت. اما جایگاه سوم به دو هنرمند ایرانی بهمن محصص و منوچهر یکتایی اختصاص پیدا کرد که آثار این دو هنرمند هر کدام 150.000 پوند فروش رفتند.

در این حراج از میان 13 اثر ارائه شده از هنرمندان ایرانی تنها یک اثر به فروش نرسیده و سایر آثار هنرمندان ارقام قابل توجهی را به ثبت رساند. اثر بهمن محصص 150.000 پوند؛ دو اثر از منوچهر یکتایی 150.000 و 22.500 پوند؛ اثر فرهاد مشیری 81.250 پوند؛ اثر حسین زنده‌رودی 75.000 پوند، اثر منصور قندریز 75.000 پوند؛ اثر لیلی متین دفتری 37.500 پوند؛ دو اثر از بهجت صدر 35.000 و 12.500 پوند؛ اثر فیروز زاهدی 13.750 پوند، اثر اردشیر محصص 11.850 پوند و اثر ناصر عصار 10.000 پوند چکش خوردند و تنها اثر فریده لاشایی فروش نرفت.

تصاویر آثار به فروش رسیده هنرمندان ایرانی در حراج بونامز را در ادامه می‌بینید: