سرویس تجسمی هنرآنلاین: آثاری از هنر مدرن و معاصر آفریقا در نیویورک چکش می‌خورد. این حراج در دومین روز از ماه مه برگزار می‌شود. در این حراج اثری از پاپا ایبرا تال با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار دلار، کاری از پیتر هیوگو با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار دلار، اثری از بندیکت چوکووکادیبیا؛ هنرمند نیجریه‌ای با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار دلار و کاری از دِماس اِن وُکو با قیمت پیشنهادی 70 تا 100 هزار دلار چکش می‌خورد.

تصاویری از این آثار می‌بینید:

 

1

اثری از پاپا ایبرا تال با قیمت پیشنهادی 40 تا 60 هزار دلار

 

image

اثری از پیتر هیوگو با قیمت پیشنهادی 30 تا 50 هزار دلار

 

3

اثری از بندیکت چوکووکادیبیا؛ هنرمند نیجریه‌ای با قیمت پیشنهادی 20 تا 30 هزار دلار

 

4

اثری از دِماس اِن وُکو با قیمت پیشنهادی 70 تا 100 هزار دلار