به گزارش هنرآنلاین، سیدمجتبی حسینی در پیامی نوشته است: هنرمندان خوشنویس ایران در یازدهمین دوره مسابقه خوشنویسی ارسیکا در ترکیه درخشیدند و بیشترین رتبه‌ها را در خطوط مختلف خوشنویسی جهان اسلام کسب کردند. درخشش 18 هنرمند خوشنویس ایران اسلامی در خط نستعلیق، محقق، ثلث، نستعلیق جلی و کوفی بیانگر ظرفیت و توانمندی هنرمندان خوشنویسی ایران اسلامی در منطقه است که می‌تواند همچنان هویت و فرهنگ ایرانی اسلامی را با پشتوانه ارزشمند گذشته در روزگار امروز بیان کند.

حسینی در ادامه این پیام نوشته است: در سال‌های اخیر، برنامه‌ها و طرح‌هایی در زمینه هنرهای اسلامی در منطقه و از سوی کشورهای منطقه اجرا شده است اما کسب بیشترین رتبه‌ها توسط هنرمندان ایران در این رویداد و حتی در خطوطی که خاستگاه ایرانی ندارد؛ حکایت از این است که همچنان هنر خوشنویسی در کشور ما بالنده است و ضرورت دارد از این ظرفیت برای حفظ و تقویت جایگاه ایران در منطقه و کشورهای جهان اسلام بهره گرفته شود. رویدادها و برنامه‌هایی با حضور خوشنویسان کشورمان و هنرمندان خوشنویس کشورهای منطقه و جهان اسلام، فرصت‌هایی را برای تعامل بین‌المللی هنرمنان و تقویت جایگاه خوشنویسی ایران فراهم می‌کند. ضرورت دارد نهادهای دولتی و عمومی و تشکل‌های غیردولتی خوشنویسی نیز امکان و توان خود را به دور از فعالیت‌های پراکنده، در راستای حفظ و تقویت اعتبار هنر خوشنویسی ایران اسلامی در منطقه معطوف کنند.