سرویس تجسمی هنرآنلاین: نمایشگاه نقاشی زینب پوراسکندریان با عنوان "آنجای دیگر" در گالری سایه برگزار شد. پوراسکندریان در گفت‌وگو با هنرآنلاین با اشاره به اینکه ۲۳ اثر رنگ روغن روی بوم در این مجموعه به نمایش درآمد، گفت: من به اطراف و جزئیات ریز زندگی توجه زیادی دارم. همیشه به این فکر می‌کردم که در خانه همه ما وسایل زیادی وجود دارد که هر کدام کاربرد خاص و در نتیجه آن هویت مشخصی دارند و هر کدام از آنها باید سر جای خود باشد. کم کم به این فکر کردم که اگر این اشیا و وسایل در فضای دیگری قرار گیرند آیا باز هم همان هویت و شخصیت را دارند یا خیر. تصمیم گرفتم روی این موضوع کار کنم و پس از آن دیدم بسیاری از این لوازم وقتی خارج از فضای خانه قرار می‌گیرند شاید کارکرد خود را از دست بدهند و حتی هویت جدیدی پیدا کنند.

پوراسکندریان ادامه داد: من همیشه در خیابان به عکاسی می‌پردازم و از فضاهایی که توجهم را جلب کرده تصاویری تهیه می‌کنم. وقتی در فضای شهر قرار می‌گرفتم، تصور می‌کردم که اگر یکی از لوازم منزل در این فضا قرار بگیرد چه اتفاقی رخ می‌دهد. با توجه به آنچه در ذهنم شکل می‌گرفت سعی می‌کردم مکان مناسبی را برای اشیا پیدا کنم یا اینکه چنین فضایی را در ذهن خود طراحی کنم. بعضی از فضاهایی که در تابلوها وجود دارد با الهام از محیط شهری و آنچه در واقعیت دیدم شکل گرفتند و بعضی دیگر در ذهنم شکل گرفته و چیدمان نهایی به وجود آمده است.

او درباره انتخاب اشیا گفت: بر اساس کاربردهای گسترده‌ای که این لوازم در زندگی ما دارند، اشیایی را انتخاب کردم که بتوانم منظورم را بهتر به بیننده القا کنم. بعضی از لوازم خانه ممکن است با قرار گرفتن در خارج از محیط خانه مفهوم غریبی نداشته باشند، بنابراین تنها لوازمی را انتخاب کردم که حضور آنها در فضای شهری غیر عادی باشد.

پوراسکندریان ادامه داد: در این تابلوها تنها قرار گرفتن وسایل خصوصی در محیط عمومی مدنظرم نبود، بلکه نکته مهم قرار گرفتن آنها در فضایی بی‌ربط است. این عدم ارتباط عناصر با مکان را می‌توان به چیزهای دیگر نیز بسط داد و چنین برداشت کرد که در دنیای ما بسیاری از چیزها در جای خود قرار ندارد. نوع رنگ‌ها و قلم‌زدن‌ها نیز بر اساس این موضوع شکل گرفته و از طیف‌های مختلف خاکستری و سرد استفاده کردند تا این فضا بتواند حس مورد نظر را به بیننده منتقل کند.